Conferința „Consolidarea familiei – premisă fundamentală în promovarea drepturilor copilului”, Ediția a I-a

În perioada 14-15 mai 2021 a avut loc prima ediție a Conferinței științifico-practice internaționale dedicată Zilei Internaționale a Familiei, cu genericul „Consolidarea familiei – premisă fundamentală în promovarea drepturilor copilului”. Evenimentul a avut drept obiectiv sensibilizarea societății și autorităților cu privire la problemele cu care se confruntă familia și identificarea soluțiilor practice pentru depășirea acestora.

Conferința științifico-practică a fost organizată de Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului (DGPDC) în colaborare cu parteneri internaționali, instituții de învățământ superior, societatea civilă și a avut loc prin intermediul platformei ZOOM, iar sesiunile au fost transmise live pe pagina de facebook a Primăriei municipiului Chișinău –Facebook și pagina de facebook a DGPDC – Facebook DGPDC

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, împreună cu alte IÎS din țară, a colaborat cu  DGPDC pentru buna organizare și desfășurare a Conferinței, facilitând participarea membrilor comunității USARB cu comunicări științifice!

În cadrul primei ediții a Conferinței „Consolidarea familiei – premisă fundamentală în promovarea drepturilor copilului”, organizatorii și-au propus să mobilizeze comunitatea pentru dezvoltarea unor relații de familie sănătoase și armonioase, susținerea familiilor vulnerabile, precum și schimbarea comportamentului în spiritul valorilor supreme pe care se bazează familia.

Deschiderea oficială a lucrărilor Conferinței a avut loc în data de 14 mai, în Clasa Viitorului de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău, și a întrunit experți naționali și străini, demarând cu alocuțiunea de deschidere rostită de șeful interimar al DGPDC, Sergiu Oceretnâi.

Pe parcursul a două zile, au fost organizate 5 ateliere virtuale dedicate următoarelor subiecte: familia – generator al valorilor morale, perspective în profesionalizarea specialiștilor în domeniul protecției familiei și copilului, prevenirea separării copiilor de părinți și asigurarea drepturilor acestora; învățarea permanentă (dimensiune de profesionalizare a cadrelor didactice, asistenților sociali și specialiștilor din subordinea DGPDC), parteneriatul intersectorial – factor important în realizarea politicilor de protecție socială a familiei și copilului.

Evenimentul a fost destinat cadrelor științifice/didactice, asistenților sociali, psihologilor, psihopedagogilor, managerilor Serviciilor sociale, centrelor de zi și plasament, reprezentanților ONG-urilor din domeniul protecției drepturilor copilului, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, copiilor, părinților și reprezentanților legali, tuturor celor interesați de tematică.

Programul conferinței poate fi accesat aici

Distribuie acest articol