Vizită de documentare a reprezentanților USARB și APIP la Tekwill din cadrul UTM, FabLab Chișinău din cadrul UTM, ZIPHouse din cadrul UTM, Centrul Clasa Viitorului din cadrul UPSC, Artcor din cadrul AMTAP și Mediacor din cadrul USM

În scurt timp cele mai reușite experiențe implementate și susținute de către Proiectul de Competitivitate în Moldova – MCP (USAID, UKAid și Ambasada Suediei) se vor regăsi în Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic de pe teritoriul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB).

Astfel, la inițiativa Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP), susținută de administrația USARB și facilitată de conducerea Proiectului de Competitivitate din Moldova – MCP (USAID, UKAid și Ambasada Suediei) a fost întreprinsă o vizită de documentare la proiecte asemănătoare existente, implementate sau în proces de implementare.

Reprezentanții USARB (Prim Prorector pentru activitatea didactică – dr., conf. univ. Lidia Pădureac, Prorector pentru activitatea administrativ-gospodărească – Anatolie Ceban, Decan al Facultății Științe Reale Economice și ale Mediului – dr., conf. univ. Ina Ciobanu, Șef de Catedră de matematică și informatică – dr., conf. univ. Corina Negara, dr., conf. univ. Mircea Petic de la Catedra de Matematică și Informatică, dr., conf. univ Vladislav Rusnac de la Catedra de Științe Fizice și Inginerești) și APIP (Ion Bodrug și Stela Pripa) au reușit la fața locului să se familiarizeze cu bunele practici existente la Tekwill din cadrul UTM, FabLab Chișinău din cadrul UTM, ZIPHouse din cadrul UTM, Centrul Clasa Viitorului din cadrul UPSC, Artcor din cadrul AMTAP și Mediacor din cadrul USM.

Apreciem înalt susținerea în realizarea acestei vizite a reprezentanților Proiectului de Competitivitate din Moldova – MCP (USAID, UKAid și Ambasada Suediei) din partea dlui Sergiu Rabii și dlui Ion Mocanu.

Distribuie acest articol