Dezbatere publică la Pachetul de informații pentru Concursul proiectelor bilaterale moldo-belaruse

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie al Republicii Belarus lansează Concursul comun de proiecte bilaterale din domeniile cercetării și inovării.

Scopul concursului este de a introduce în circuitul economic al noilor tehnologii obținute în rezultatul implementării proiectelor comune de către cercetătorii din Republica Moldova şi Republica Belarus în cadrul priorităților strategice și ariilor tematice de interes comun deja aprobate.

 Termenul de înaintare a propunerilor este 25.05.2021, inclusiv. Durata maximă de implementare a unui proiect este de 24 luni (ianuarie 2022 – decembrie 2023).

Suma de finanțare din bugetul de stat se va planifica în limitele de 300.000 – 600.000 lei per proiect.

Prioritățile strategice și ariile tematice de interes comun ale concursului:

  1. Sănătate;
  2. Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor;
  3. Mediu și schimbări climatice;
  4. Provocări societale;
  5. Competitivitate economică și tehnologii innovative.

Informații suplimentare: https://ancd.gov.md/ro/content/dezbatere-public%C4%83-la-pachetul-de-informa%C8%9Bii-pentru-concursul-proiectelor-bilaterale-moldo

Distribuie acest articol