Catedra de Arte și educație artistică prezintă rezultatele Concursului Național de Interpretare muzicala ORPHEUS – 2021!!!

Catedra de Arte şi educaţie artistică a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți mai bine de 50 de ani organizează Concursul Naţional de Interpretare muzicală „Orpheus”.

La concurs au participat peste o sută  tineri muzicieni din Republica Moldova, România și Ucraina, discipoli ai instituţiilor de învățământ preuniversitar şi instituții de educație și învățământ artistic extraşcolar, studenţi ai instituţiilor de învățământ superior, care dețin abilități de interpretare performantă a muzicii tradiționale, clasice şi divertisment.  

Sincere felicitări tuturor participanților!!!

Mulțumiri alese și gratitudine membrilor juriului la toate nominațiile și categoriile de participanți!!!

Detalii privind rezultatele concursului pot fi studiate aici

Ars longa, vita brevis!

Comitetul organizatoric

Distribuie acest articol