Catedra de psihologie din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți în parteneriat cu

Facultatea de Științe Sociale și ale Educației, Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, Universitatea ,,Petre Andrei”, Iași, România, organizează în data de 22 octombrie 2021, Conferința științifică cu participare internaţională, „ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ LA ETAPA CONTEMPORANĂ: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE” EDIȚIA II-a, inclusă în Registrul național al manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2021.

Limbile de prezentare a comunicărilor și articolelor sunt: română, engleză, rusă (sau o altă limbă de circulaţie internaţională)

Termenul limită de inregistrare online este 30.09.2021 și de expediere a articolelor 22.10.2021. (varianta electronică a articolelor va fi expediată la adresa de e-mail a Catedrei de psihologie catedrapsihologie.usarb@gmail.com ).

Fișa de înregistrare aici

Norme de redactare aici

Conferința își va ține lucrările în format online prin intermediul platformei google meet.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

Distribuie acest articol