Mai multe programe de studii superioare din cadrul Universității de Stat Alecu Russo din Bălți (USARB) au fost acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Vă prezentăm în continuare programele de studii superioare, care au primit acreditare:

  • „Consiliere psihologică în instituții și organizații”, master de profesionalizare, domeniul general de studiu – Științe sociale și comportamentale, forma de învățământ cu frecvență, (120 credite);
  • „Politici și servicii sociale pentru familie și copil”, master de profesionalizare, domeniul general de studiu – Științe sociale și comportamentale, forma de învățământ cu frecvență, (120 credite);
  • „Supervizarea în asistența socială”, master de profesionalizare, domeniul general de studiu – Științe sociale și comportamentale, forma de învățământ cu frecvență, (120 credite);
  • „Psihologie judiciară”, master de profesionalizare, domeniul general de studiu – Științe sociale și comportamentale, forma de învățământ cu frecvență, (120 credite);
  • „Contabilitate și audit”, master de profesionalizare, domeniul general de studiu – Științe economice, forma de învățământ cu frecvență, (120 credite);
  • „Administrarea afacerilor comerciale”, master de profesionalizare, domeniul general de studiu – Științe economice, forma de învățământ cu frecvență, (120 credite);
  • „Bănci și asigurări”, master de profesionalizare, domeniul general de studiu – Științe economice, forma de învățământ cu frecvență, (120 credite);
  • „Management financiar, master de profesionalizare, domeniul general de studiu – Științe economice, forma de învățământ cu frecvență, (120 credite); ECTS,
  • „Tehnologia informației”, studii superioare de licență, domeniul general de studiu – Tehnologii ale informației și comunicațiilor, forma de învățământ cu frecvență, (240 credite).

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare este o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu personalitate juridică de drept public, responsabilă de asigurarea calității în domeniul educației și cercetării.

Distribuie acest articol