Post Vacant

Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți inițiază concursul pentru postul vacant de director adjunct pentru instruire și educație.

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

  1. cererea de participare la concurs;
  2. copia actului de identitate;
  3. copia/copiile actului/actelor de studii;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. Curriculum Vitae de model Europass;
  6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
  7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Calendarul concursului:

17.09.2021- 8.10.2021 (inclusiv) –  depunerea dosarelor

9.10.2021 – 15.10.2021 – examinarea dosarelor

20.10.2021 – examinarea curriculum vitae

22.10.2021 –  interviul de performanță

25.10.2021 –  anunțarea rezultatelor

28.10.2021 – validarea rezultatelor concursului în ședința Consiliului profesoral al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360152

Dosarele pot fi depuse fizic la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul 3, biroul 387 sau în format electronic (pdf) la adresa electronică cp.icreanga@gmail.com

Telefon de contact: 0 231 52 -4-28

 

 

 

 

Distribuie acest articol