Reprezentanții USARB a participat la cea de-a doua reuniune a consorțiului proiectului QFORTE

În data de 3 septembrie 2021, a avut loc cea de-a doua reuniune a consorțiului proiectului QFORTE / Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova (Ref. nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), a cărui partener este și USARB.

Evenimentul s-a produs online și a avut ca scop edificarea culturii calității în învățământul superior, cu respectarea riguroasă a standardelor naționale și europene, menite să asigure acreditarea internațională a universităților din Republica Moldova.

Mesajul de salut şi agenda evenimentului au fost prezentate de coordonatoarea de Proiect, dr., Nadejda Velişco.

Despre rezultatele fiecărui pachet de lucru obţinute până în prezent, dar şi despre activităţile planificate până la sfârşitul lunii decembrie 2021, a vorbit dr. Irina Gâncu, QFORTE coordonatoarea USM.

Dr. Rodica Crudu, QFORTE coordonatoarea ASEM, a prezentat staregia de comunicare şi diseminare, logo-ul, pagina web a proiectului, materialele realizate, menţionând importanţa corectitudinii scrierii articolelor cu respectarea anumitor criterii, norme şi respectarea deadline-urilor.

De asemenea, dr. Nadeja Velişco a scos în discuţie elementele organizatorice cu referire workshop-ul de ţară organizat în cadrul proiectului QFORTE, ce urmează a fi desfăşurat în data de 30 septembrie 2021.

Subiectele ce ţin de logistica şi organizarea vizitelor de studiu în Universitatea din Salamanca (07-11 noiembrie 2021) şi Universitatea din Montpellier (18-22 octombrie 2021), cât şi aspectele de ordin financiar, au fost prezentate şi explicate de dr. Olesea Sârbu, co-coordonatoarea QFORTE.

Membrii Consorțiului QFORTE au discutat şi alte subiecte relevante, menite să consolideze buna desfășurare a proiectului.

Principalele rezultate planificate pe parcursul implementării proiectului QFORTE sunt:

  • Reforme la nivel național în dezvoltarea asigurării calității învăţământului superior din Republica Moldova;
  • Modificări ale cadrului legislativ național avansat, cu privire la asigurarea calității în învățământul superior din Moldova și elaborarea unei platforme online pentru acreditarea instituțională;
  • Creditarea instituțională la nivel international a universităţilor din Republica Moldova.

La întrunire au participat reprezentanți din șapte universități naționale: Universitatea de Stat din Moldova (USM), Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul (US Cahul), Universitatea de Stat din Comrat (US Comrat), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP), Universitatea de Studii Politice și Economice Europene (USPEE) și Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACEC). De asemenea, la reuniune au fost prezenți partenerii externi din țările UE: Universitatea din Salamanca (Spania), Universitatea din Leipzig (Germania), Universitatea Montpellier (Franța), Institutul European de Dezvoltare și Cercetare a Politicilor din Maribor (Slovenia) și Rețeaua Centrală și Est Europeană a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din Germania. 

Mai multe detalii despre proiectul QFORTE, găsiți pe site-ul oficial al proiectului: https://qforte.usm.md/  și pe pagina USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

Distribuie acest articol