Atelier de lucru în cadrul proiectului QFORTE

În data de 30 septembrie 2021, Universitatea de Stat din Moldova a găzduit atelierul de lucru internațional dedicat politicilor naționale în dezvoltarea sistemelor de asigurare a calității instituționale, desfășurat în cadrul proiectului QFORTE Erasmus+, susținut de Comisia Europeană –  Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova (Ref. nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP).

Evenimentul a fost organizat în format hibrid, cu participarea reprezentanților a șapte instituții de învățământ superior din Republica Moldova, parte a proiectului QFORTE: Universitatea de Stat din Moldova (USM), Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul (US Cahul), Universitatea de Stat din Comrat (US Comrat), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP), Universitatea de Studii Politice și Economice Europene (USPEE) și cinci parteneri externi: Universitatea din Montpellier, Franța, Universitatea din Salamanca, Spania, Universitatea din Leipzig, Germania, Institutul European de Dezvoltare și Cercetare a Politicilor din Maribor, Slovenia și Rețeaua Centrală și Est Europeană a agențiilor de asigurare a calității, precum și ai altor 11 universități din țară.

Mesajul de salut şi agenda evenimentului au fost prezentate de coordonatoarea de proiect, dr., Nadejda Velişco.

Rectorul USM, conf. univ., dr., Igor ȘAROV a menționat că sistemul de asigurare a calității învățământului superior este una din principalele priorități ale comunității academice din Republica Moldova, în vederea asigurării unui grad ridicat de transparență internațională, menită să permită și recunoașterea calificărilor universitare în Spațiul European al Învățământului Superior.

Evenimentul a continuat cu prezentarea exemplelor de bune practici în acreditarea instituțională în CEENQA – Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education. Partenerii europeni, de la Universitatea din Montpellier (Franța), Universitatea din Salamanca (Spania), Universitatea din Leipzig (Germania), au prezentat sistemul de asigurare a calității în universităţile sale. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a prezentat metodologia și ghidul actual pentru evaluarea externă instituțională.

De asemenea, s-au propus recomandări pentru îmbunătățirea Codului educațional și a asigurării calității în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. S-au mai abordat subiecte precum: dezvoltarea instrumentelor de evaluare externă a calității instituționale, precum și obținerea necesitatea demarării pregătirilor universităților de procesul de acreditare instituțională internațională.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost reprezentată la eveniment de către Lidia Pădureac, prim prorector pentru activitatea didactică și Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator instiuțional al proiectului QFORTE.

Proiectul are drept scop consolidarea sistemelor de asigurare a calității interne și promovarea unei culturi de dezvoltare și asigurare a calității în universitățile din Republica Moldova.

În perioada 15/11/2020 – 14/11/2023 se urmărește realizarea următoarelor obiective:

–          Promovarea și consolidarea culturii Asigurării Calității în Moldova și construirea consensului național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare ale învățământului superior în Republica Moldova;

–          Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Moldova;

–          Îmbunătățirea managementului asigurării calității instituțiilor de învățământ superior din Moldova prin acreditare instituțională internațională;

–          Consolidarea capacităților instituționale ale universităților din Moldova pentru implementarea eficientă și eficace a reformei asigurării calității.

În cadrul proiectului, USARB este partener, USM având rolul de instituție coordonatoare.

Mai multe detalii despre proiectul QFORTE, găsiți pe site-ul oficial al proiectului: https://qforte.usm.md/    și pe pagina USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

Distribuie acest articol