Vizita reprezentanților consorțiului proiectului SMART la Incubatorul de afaceri Sîngerei

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a găzduit în perioada 4-8 octombrie 2021 reuniunea finală a proiectului SMART –585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes, cofinanțat de programul ERASMUS+ al Uniunii Europene.  Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, cu participarea partenerilor din instituțiile partenere:

–          Universitatea Elenă Internațională, Salonic, Grecia;

–          Universitatea de Stat din Limbi și Științe Sociale din Erevan Brusov, Erevan, Armenia;

–          Universitatea de Stat din Gavar, Armenia;

–          Universitatea de Comerț și Economie a Cooperației de consum din Gomel, Belarus;

–          Academia de Studii Economice a Moldovei, Chișinău, Moldova;

–          Universitatea Agrară de Stat din Moldova,

–          ONG ,,Impuls”.

În data de 5 octombrie a fost explorat ecosistemul antreprenorial din partea de nord a Moldovei, prin organizarea vizitei la instituția publică, Incubatorul de afaceri Sîngerei.

Doamna Ala Șargu, administratorul Incubatorului de afaceri Sângerei, a menționat că Incubatorul este o instituție publică, un centru de afaceri, care oferă sprijin permanent antreprenorilor din regiune, astfel încât aceștia să-și poată dezvolta afacerea, să creeze în mod constant noi locuri de muncă, ceea ce va duce inevitabil la o creștere semnificativă și durabilă a nivelului de trai al populației din raion. Incubatorul de afaceri Singerei și-a propus să devină un factor de decizie important în regiune, un centru permanent de instruire și consultanță, oferind servicii atât pentru întreprinzător, financiar, cât și pentru alte persoane juridice din regiune.

Reprezentanții universităților din Moldova, Armenia, Belarus au prezentat rezultatele proiectului SMART, au scos în evidență necesitatea și semnificația colaborării universităților cu sectorul de business, industria, importanța susținerii start-up-urilor studențești. 

Doamna Ala Șargu, administratorul Incubatorului de afaceri Sângerei, a remarcat că misiunea Incubatorului este de a oferi asistență în faza de inițiere a afacerii, a genera noi afaceri mici, durabile și de succes, a dezvoltă cultura antreprenorială în rândul IMM-urilor, pentru a asigura un impact pozitiv asupra dezvoltării socio-economice a raionului Singerei. Doamna Ala Șargu a menționat că obiectivele Incubatorului rezidă în:

–          creșterea ratei de supraviețuire pentru companiile nou create și sprijinirea dezvoltării acestora în faza de înființare

–          promovarea antreprenoriatului local prin asistarea la crearea și dezvoltarea de noi afaceri

–          facilitarea procesului de creare de noi locuri de muncă în regiune

–          sprijinirea inițiativelor pentru stabilirea relațiilor de parteneriat între agenții economici, dar și cu instituțiile relevante din teritoriu.

Reprezentanții universităților din Moldova, Armenia, Belarus au prezentat propriile experiențe de colaborare cu companiile, au accentuat rolul universitaților în cultivarea talentelor, modul in care cooperarea industrie-universtăți consolidează pregătirea practică a studenților.

Echipa de implementare a proiectului SMART din USARB au împărtășit cunoștințe, expertiză și resurse pentru a ajuta partenerii să își extindă activitățile, ideile, să se orienteze spre piața regională și globală, fiind reprezentată de Valentina Prițcan, prorector, conf. univ., dr.,  coordonator instituțional al proiectului SMART și Mircea Petic, conf. univ., dr., șeful Catedrei de matematică și informatică, Director executiv ACETI. 

Doamna Ala Șargu, administratorul Incubatorului de afaceri Sângerei, a remarcat că Incubatorul oferă  spații de birou,  subvenții pentru închiriere (15/35/40 lei pe m2), credite până la 60.000 lei cu 0% dobândă, suport în accesarea surselor de finanțare, consultare gratuită în domeniul antreprenoriatului, cursuri gratuite de formare, spațiu pre-incubație (pentru începători), Soft Lab, Biblioteca antreprenorială, acces la internet și alte utilități, sală de ședințe profesională, acces 24/7 pentru companiile incubate.

Incubatorul de afaceri Singerei deține un spațiu de 1246m2, are 32 de rezidenți și o cifră de afaceri de 25,2 milioane lei, 8 ani de performanță și 530 de consultații anuale.

Serviciile prestate de Incubatorul de afaceri Singerei sunt diverse: servicii de imagistică dentară, servicii de contabilitate, servicii de fizioterapie și masaj, fabricarea mobilei, servicii juridice, consultanță în afaceri, predarea limbilor moderne, servicii de patiserie, fabricarea componentelor electronice, servicii de asistență psihopedagogică, accelerator de afaceri, proiectarea instalațiilor electrice, producția de produse din plastic, fabricarea de mobilier fără carcasă etc.

Mai multe detalii despre proiectul SMART găsiți pe:

Mai multe detalii despre Incubatorul de afaceri Sângerei: Facebook 

Distribuie acest articol