Conferința științifică cu participare internaţională Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică,   din 8 octombrie 2021

În data de 8 octombrie 2021, și-a ținut lucrările Conferința științifică cu participare internaţională Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică,  ediţia a X-a, organizată de către Secția Știință a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (în parteneriat cu facultățile USARB). Conferința este inclusă în Registrul național al manifestărilor ştiinţifice pentru anul 2021 și a fost organizată online (videoconferință, aplicația Google Meet), cu participarea  a circa 180 comunicări din 42 instituții din 6 țări (Moldova, Germania, România, Ucraina, Federația Rusă, Turkmenistan)

Sesiunea de deschidere solemnă a lucrărilor Conferinței științifice cu participare internaţională Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică,  ediţia a X-a, a fost moderată de doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale.

Alocuțiunea de deschidere a fost rostită de către doamna Rector Natalia GAȘIȚOI, dr.,  conf. univ.

Doamna Natalia GAȘIȚOI, Rector al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a adresat un mesaj de salut și înaltă apreciere participanților la Conferință, menționând relevanța cercetării pentru calitatea învățământul superior, importanța păstrării tradiției universitare în realizarea cercetărilor fundamentale și aplicative, valorificarea de către mediul academic a proceselor de cercetare-dezvoltare şi inovare.

Mesaje de salut și apreciere a comunității științifice a USARB au fost rostite și de către Petrișor DUMITRESCU, Consulul general al României la Bălţi, Tatiana DUBIȚKAIA, Primarul interimar de Bălți, Doina BUTIURCA, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, România. Doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale a adresat mesaje de gratitudine înalților invitați pentru prestație și parteneriat sustenabil a USARB cu instituțiile care le reprezintă.

Comunicările în plen au fost susținute de către:

 • Lilia TRINCA,, conf. univ., Conceptul de DOR vs. profilul cultural al modelului cognitiv afectiv (în baza unităților discursului repetat);
 • Vitalie RUSU,, conf. univ., Localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice.

Lucrările conferinței s-au susținut în 7 secțiuni (17 ateliere) cu următoarele direcții tematice:

 • Ştiinţe filologice;
 • Ştiinţe reale, economice şi ale mediului;
 • Ştiinţele educaţiei, psihologie şi arte;
 • Știinţe juridice şi sociale;
 • Colegiul pedagogic: generator de competențe pentru prezent și viitor;
 • Rețeaua Cafenelelor SMART: generator de competențe antreprenoriale pentru prezent și viitor;
 • Biblioteconomie şi ştiinţele informării „Serviciile moderne de bibliotecă și transformarea digitală”.

În cadrul sesiunii de închidere a lucrărilor Conferinței s-a făcut sumarul activităților realizate, s-a prezentat rezumatul comunicărilor de către:

 • Elena SIROTA, , conf. univ, Facultatea de Litere;
 • Ina CIOBANU, dr. conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului;
 • Lora CIOBANU,, conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;
 • Natalia JANU, univ., drd, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
 • Anatol MORARU, director, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți;
 • Valentina PRIȚCAN, univ., coordonator instituțional al proiectului SMART;
 • Mihaela STAVER, bibliotecar principal, Biblioteca Științifică a USARB.

Participanții la Conferință au enunțat mesaje de gratitudine pentru excelenta organizare a forului științific, au apreciat ținuta înaltă a comunicărilor științifice, punctualitatea participanților.

Administrația USARB a felicitat participanții la Conferință, menționând prestația științifică deosebită, a mulțumit moderatorilor și organizatorilor.

Comitetul ştiinţific al Conferinței științifice cu participare internaţională Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică,  ediţia a X-a:

Președinte:

 • Natalia GAȘIȚOI, , conf. univ., Rector

Membri:

 • Valentina PRIȚCAN,, conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale;
 • Lilia TRINCA, , conf. univ., decanul Facultăţii de Litere;
 • Ina CIOBANU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului;
 • Lora CIOBANU,, conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;
 • Vitalie RUSU, , conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale;
 • Aculina MIHALUȚĂ, director-adjunct al Bibliotecii Științifice USARB, categorie de calificare superioară.

Comitetul de organizare al Conferinței:

Președintele comitetului de organizare:

 • Valentina PRIȚCAN,, conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

Membri:

 • Lilia TRINCA,, conf. univ., Facultatea de Litere;
 • Ina CIOBANU,, conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului;
 • Lora CIOBANU,, conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;
 • Vitalie RUSU,, conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
 • Alexandra MELNIC, metodist, Secția Știință;
 • Oxana CIBOTARU, metodist, Secția Știință;
 • Silvia CIOBANU, bibliotecar principal, Centrul Marketing și activitate editorială.

Programul conferinței poate fi vizualizat aici.

 

Distribuie acest articol