Reuniunea finală a consorțiului proiectului SMART în USARB 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a găzduit în perioada 4-8 octombrie 2021, reuniunea finală a proiectului SMART –585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes, co-finanțat de programul ERASMUS+ al Uniunii Europene.  La eveniment au participat reprezentanții ecosistemului antreprenorial, Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Zonei Economice Libere „Bălți”, grupului DRÄXLMAIER, ACETI, Oficiilor Naționale Erasmus+ din Armenia, Belarus și Moldova, instituțiile partenere din proiectul SMART:

 • Universitatea Internațională Elenă, Salonic, Grecia;
 • Universitatea de Stat din Limbi și Științe Sociale din Erevan Brusov, Erevan, Armenia;
 • Universitatea de Stat din Gavar, Armenia;
 • Universitatea de Comerț și Economie a Cooperației de consum din Gomel, Belarus;
 • Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți;
 • Academia de Studii Economice a Moldovei, Chișinău, Moldova;
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 • ONG ,,Impuls”.

În data de 7 octombrie a avut loc Conferința cu genericul ,,Promovarea cooperării universitare-întreprinderi și antreprenoriatului studenților”, organizată de Valentina PRIȚCAN, prorector, conf. univ., dr., coordonator instituțional al proiectului SMART. În calitate de moderatori au fost:

 • Ludmila RACIULA, USARB – I parte a conferinței;
 • Elena SIMCIUC, UASM – II parte a conferinței;
 • Lilit TORCHYAN, USG – III parte a conferinței;

Mesajele de salut au fost rostite de;

 • Michael LITSARDAKIS, reprezentant al Universității Internaționale Elene, coordonator al proiectului SMART;
 • Elena SIMCIUC, co-coordonator al proiectului SMART, UASM;
 • Valentina PRIȚCAN, prorector, conf. univ., , coordonator instituțional al proiectului SMART.

Invitații speciali au scos în evidență mai multe subiecte relevante, care au conturat ecosistemul antreprenorial și specificul dezvoltării economice în mun. Bălți și în regiunea de nord a Moldovei :

 • Maria PRISACARI, Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord. Regiunea de Dezvoltare Nord – avantaje competitive și perspective de dezvoltare.
 • Stela PRIPA, administrator adjunct în educație, cercetare și inovare, zona economică liberă „Bălți”. Economia bazată pe inovare – o nouă viziune pentru dezvoltarea regională
 • Vadim BUBULICI, șef educație profesională, grupul DRÄXLMAIER. Grupul DRÄXLMAIER – Parteneriat educațional pentru o economie durabilă.
 • Mircea PETIC, director executiv, ACETI, șeful Catedrei de matematică și informatică, dr., conferențiar universitar. ACETI – facilitator în colaborarea academico-antreprenorială în domeniul tehnologiilor inovatoare.

Reprezentanții universităților din Moldova, Armenia, Belarus au prezentat propriile experiențe de colaborare cu companiile, au accentuat rolul universităților în cultivarea talentelor, modul in care cooperarea industrie-universtăți consolidează pregătirea practică a studenților.

În a doua jumătate a zilei au fost prezentate experiențele studenților accumulate în procesul participării la SMART Online Hackathon. Studenții au relatat despre lansarea soluțiilor pentru a face față provocărilor companiei internaționale Albena JSC în condiții de criză COVID-19, cu focalizare pe inovații deschise.

Au fost elucidate și rezultatele competițiilor naționale SMART prin prezentarea celor mai bune idei de afaceri ale studenților – Armenia, Belarus, Moldova. Echipa de implementare a proiectului SMART din USARB a împărtășit cunoștințe, expertiză și resurse pentru a ajuta partenerii să își extindă activitățile, ideile, să se orienteze spre piața regională și globală.

În data de 8 octombrie reuniunea consorțiului SMART în USARB a demarat cu mesajele de salut și recomandările finale, parvenite de la coordonatorii oficiilor Erasmus+ din țările partenere:

 • Lana KARLOVA, coordonator, Oficiul Național Erasmus+ în Armenia;
 • Claudia MELINTE, coordonator, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova;
 • Aksana MINICH, coordonator, Oficiul Național Erasmus+ în Belarus.

În cadrul reuniunii s-au analizat rezultatele obținute pe fiecare pachet de lucru și termenii de timp pentru prezentarea rapoartelor finale. Ulterior, membrii consortiului au vizitat Cafeneaua SMART a USARB.

Valentina PRIȚCAN, prorector, conf. univ., dr., coordonator instituțional al proiectului SMART, a prezentat Cafeneaua SMART a USARB, a relatat despre modul în care s-au organizat în Universitate Școlile de antreprenoriat cu genericul ,,Fii SMART cu USARB”, a remarcat că ele reprezintă o rețea de sisteme de co-creare multidisciplinară. Fiind concepute ca spații de lucru deschise, Cafenelele SMART sunt destinate studenților și absolvenților universitari care au idei promițătoare, dar cărora le lipsește experiența și resursele pentru a-și realiza potențialul. USARB a fost reprezentat la eveniment de către:

 • Valentina PRIȚCAN, conf. univ., , coordonator instituțional al proiectului SMART;
 • Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ., Catedra de Științe economice (virtual);
 • Victoria POSTOLACHI, dr., conf. univ., Catedra de Științe economice;
 • Ludmila RACIULA, lect. univ., Catedra de filologie engleză și germană;
 • Eugenia FOCA, lect. univ., Catedra de Științe ale educației;
 • Mircea PETIC, șeful Catedrei de matematică și informatică, dr., conferențiar universitar;
 • Diana STRATUȚA, univ., Catedra de Științe economice, metodist, DMC;
 • Denis GATMAN, inginer-programator, DTI
 • Ana VACARI, studentă, ȘREM;
 • Doina URSACHI, studentă, ȘREM.

Mai multe detalii despre proiectul SMART găsiți pe:

Distribuie acest articol