Lecția publică a expertului german în agricultură

Pe 16 octombrie, 2021 la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp ,,Selecția” a participat cu o lecție publică pe tema ,,Provocările agriculturii din Republica Moldova”, expertul în agricultură Dr. Martin Struck.

Audiența a fost reprezentată de studenții ciclului II a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, specializați în domeniul agroecologiei și câțiva producători agricoli din raioanele învecinate cu mun. Bălți.

Dr. Martin Struck a fost însoțit de o delegație din cadrul Ambasadei Germaniei în Republica Moldova. La lecție au participat la fel reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

După finalizarea raportului a avut loc o discuție pe marginea problemelor abordate. Un interes special au trezit problemele ce țin de formele de folosire a terenurilor agricole și dimensiunile gospodăriilor agricole. Raportorul a ținut să menționeze importanța dezvoltării infrastructurii în sectorul agro-alimentar în vederea reducerii exportului de materie primă cu valoare adăugată redusă.

După finalizarea lecției publice oaspeții au vizitat câmpurile experimentale a ICCC ,,Selecția”, în particular, testarea soiurilor de soia de diferită origine, inclusiv ameliorate la institut. Interesul față de această cultură crește considerabil la nivel European și global, ținând cont de deficitul de proteină, în special non-OMG.

Distribuie acest articol