Vizită de studiu la Universitatea din Montpellier în cadrul proiectului QFORTE

În perioada 18-22 octombrie 2021, în cadrul proiectului QFORTE (Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova/ Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova, numărul de referință: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) a fost efectuată o vizită de studiu la Universitatea din Montpellier, Franța. Obiectivul vizitei de studiu rezidă în cunoașterea sistemelor actuale de evaluare internă și externă a calității în vederea acreditării instituționale, îmbunătățirea acestora în baza bunelor practici europene, precum și cunoașterea strategiei instituționale de asigurare a calității a Universității din Montpellier. Criza COVID-19 a condiționat organizarea evenimentului în format hibrid.

USARB a fost reprezentată la eveniment de către doamna Rector Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului QFORTE, Diana STRATUȚA, metodist, DMC (prezență virtuală).   Programul vizitei de studiu a inclus subiectele privind:

  • specificul cadrului național francez de asigurare a calității, proceduri naționale de acreditare instituțională și evaluare externă în Franța;
  • procesul, principiile si organizarea procesului de asigurare internă a calității în cadrul universității franceze;
  • strategiile instituționale de asigurare a calității ale Universității din Montpellier, instrumentele și metodologia aplicată;
  • experiența franceză în parcurgerea procesului de acreditare a programelor de studii, dar și a acreditării instituționale.

Un subiect de interes major pentru participanţii la vizita de studiu l-au reprezentat indicatorii de monitorizare a proceselor interne ale Universității din Montpellier sub aspectul impactului asupra performanței managementului universității și al plasamentului universității în clasamentele internaționale. Procesul de asigurare și monitorizare a calității în Universitatea din Montpellier se bazează pe o abordare holistică, fiind realizată inclusiv în cadrul proiectelor pe care le implementează sau este parteneră.

În cadrul vizitei a fost menționată strategia de dezvoltare a universității care constă în promovarea parteneriatelor cu cele mai renumite universități din spațiul european și din afara acestuia. Rezultatul așteptat fiind deschiderea unor noi oportunități academice pentru studenți, studii mai accesibile pentru toți doritorii și creșterea atractivității universității.

Mai multe detalii despre proiectul QFORTE, găsiți pe site-ul oficial: https://qforte.usm.md/ și pe pagina USARB dedicată proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

Distribuie acest articol