AVIZ

cu privire la organizarea și desfășurarea evaluării semestriale

în semestrul I, al anului de studii 2021-2022 

În baza principiului descentralizării și autonomiei instituțiilor de învățământ superior garantate de Constituția Republicii Moldova (art. 35) și Codul Educației nr. 152/2014 (art. 7, litera l) și în contextul realizării procesului educațional-instructiv în format mixt, Senatul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți în ședința din 18 noiembrie 2021, proces-verbal nr. 4, a decis:

  1. A organiza și desfășura cu prezența fizică în sala de curs evaluarea semestrială în semestrul I al anului de studii 2021-2022 în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți pentru ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, învățământ cu frecvență redusă și ciclul II, studii superioare de master.
  2. A permite, ca excepție, realizarea evaluării semestriale la distanță (în format online) cadrelor didactice care se adresează cu demers pe numele Decanului Facultății, indică unitatea de curs, grupa academică și modalitatea promovării examenului la distanță. Cadrul didactic și prodecanul facultății vor informa studenții despre forma de evaluare pentru unitatea de curs respectivă și vor asigura posibilitatea monitorizării procesului de evaluare.
  3. A organiza și desfășura în semestrul I al anului de studii 2021-2022 susținerea prealabilă și finală a tezelor de master (programe de studii de 90 credite ECTS) online (aplicația Google Meet), aplicând Metodologia de organizare și desfășurare online a evaluării tezelor de master (90 credite ECTS) în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți https://media.usarb.md/wp-content/uploads/2020/12/Metodologia-de-organizare-si-desfasurare-online-a-evaluarii-tezelor-de-master_90-credite-ECTS_2020-2021.pdf

Administrația USARB

Distribuie acest articol