UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

EPISCOPIA DE BĂLȚI A MITROPOLIEI BASARABIEI

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

ASOCIAȚIA ISTORICILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA „ALEXANDRU MOȘANU”

CATEDRA DE ȘTIINȚE SOCIOUMANE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ din cadrul USARB

organizează

Concursul regional la ISTORIA ROMÂNILOR

cu genericul „FĂURITORII UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA”

Concursul este adresat elevilor din liceu (clasele a X-XII) și studenților interesați de Istorie care își fac studiile (sau locuiesc) în municipiul Bălți și raioanele Briceni, Râșcani, Glodeni, Sângerei, Dondușeni, Soroca, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Ocnița.

Obiectivele concursului: promovarea valorilor naționale; aprecierea contribuției predecesorilor în perpetuarea istoriei; consolidarea și dezvoltarea interesului pentru istoria românilor; valorificarea abilităţilor elevilor și studenților pasionaţi de istorie.

Concursul se organizează on-line. Participanții vor transmite o lucrare care va include două părți componente: a) analiza activității unei personalități istorice care a contribuit la unirea Basarabiei cu România în contextul realității europene din acea perioadă (până la 3500 caractere cu tot cu spații); b) elaborarea și rezolvarea unei relații de cauzalitate referitoare la unirea Basarabiei cu România în 1918 (până la 3000 caractere cu tot cu spații). La sfârșitul lucrării va fi indicată bibliografia utilizată. (Norme de redactare: document word, font Times New Roman, cu spaţiere la un rând şi jumătate.) IMPORTANT: Lucrarea va fi anticipată de o informație succintă: Nume, Prenume, localitatea de baștină, instituția de învățământ, clasa / anul de studii, adresa de e-mail, numărul de telefon.

 Concursul se va desfășura în următoarele etape:

1. Lucrarea se depune electronic în perioada 07-14 martie 2022, ora 24:00, la adresa de email: istoriaromanilorconcurs@usarb.md

Se va aprecia:

  • originalitatea conținutului și argumentarea rolului personalității în istorie;
  • competențele de analiză și sinteză a evenimentelor, faptelor, proceselor istorice;
  • concluziile argumentate.

2. La data de 22 martie 2022 vor fi anunțate rezultatele pentru prima etapă a Concursului. Juriul va selecta cele mai bune 20 lucrări. Autorii acestor lucrări vor fi anunțați că au devenit Laureați ai Concursului și vor participa la etapa finală a Concursului: interviul (on-line) care va conține 2 întrebări generale referitoare la unirea Basarabiei cu România din anul 1918.

3. La data de 24 martie 2021, ora 14.00 Laureații Concursului vor fi invitați în videoconferință (aplicația Google meet – link-ul de participare va fi transmis pe adresa de e-mail a concursanților). Juriul urmează să acorde 6 premii și 6 mențiuni.

Premiile constau în: tablete educaţionale, premii băneşti şi seturi de cărți.

4. Toți participanții vor primi pe adresa de e-mail Diplome de participare; laureații – Diplome de performanță; câștigătorii – premii și Diplome de excelență.

Câștigătorii concursului urmează să fie premiați de către PS Antonie, Episcop de Bălţi, Mitropolia Basarabiei în data de 26 martie 2021, ora 12.00 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Biblioteca Științifică, sala de lectură nr. 1.

Pentru detalii: tel.: 023152380; 023152344

Distribuie acest articol