Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIAEdiţia a XVIII-a

În data de 15 aprilie 2022, secția Știință a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, în colaborare cu facultățile instituției, a organizat Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVIII-a.

Mai mult de 200 de studenți din USARB și alte 14 IÎS din Republica Moldova și România au prezentat rezultatele activității de cercetare.

 • Universitatea de Stat din Moldova;
 • Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 • Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău;
 • Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 • Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
 • Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău;
 • Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
 • Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată din Chișinău;
 • Extensiunea Bălți a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.

Sesiunea de deschidere  solemnă a Conferinței a fost moderată de doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale.

Alocuţiunile de deschidere au fost susținute de:

 • Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rector;
 • Veronica GUȘAN, Preşedintele Autoguvernanței studenţești USARB;
 • Angela BURLEA, studentă, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău;
 • Diana PARFENE,studentă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 • Elena ERNU, studentă, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău;
 • Dan BRANAȘCO, student, Academia de Studii Economice din București, România;
 • Tatiana ICHIM, studentă, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău;

Comunicările în plen au fost susținute de către:

 • Beatrice COLIBĂ, Facultatea de Litere, anul I, Masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Spațiul în romanul ,,Cititorul din peșteră” de Rui Zink, șt. – asist. univ. Raisa LEAHU;
 • Valeria TAMBUR, Facultatea de Drept și Științe sociale, anul I, Masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Aspecte teoretico-aplicative privind controlul și prevenirea criminalității recidive, șt. – dr., conf. univ. Anatolie FAIGHER.

Intermezzio Muzical-Artistic a finalizat sesiunea plenară:

 • Romanța Casa părintească. Interpretează studentul Sebastian DAMIAN (anul I, Specilitatea Muzică), coordonator: Galina GALAT, asistent univ., Professor Emeritus, la pian – Lilia GRANEȚKAIA, dr., conf. univ.;
 • Astor Piazzolla, Oblivion. Interpretează Ana DOHOTARU, anul II Master (Specialitatea Didactica disciplinelor artistice),  coordonator doctor, conferențiar universitar Marina COSUMOV, la pian Virsavia BJEZIȚCHI.

Sesiunea comunicărilor în secţiuni s-a realizat în cadrul a 25 de ateliere, comunicările fiind prezentate în 7 limbi: română, rusă, engleză, germană, franceză, ucraineană, spaniolă.

Comitetul Științific al Conferinței Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVIII-a:

Preşedinte al Comitetului științific:

 • Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rector

Membri:

 • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., Prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale;
 • Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Facultatea de Litere;
 • Ina CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului;
 • Lora CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;
 • Vitalie RUSU, dr., conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

dr., conf. univ.,

Comitetul Organizatoric al Conferinței Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XVIII-a:

Preşedinte al Comitetului de organizare:

 • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale;

Membri:

 • Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Facultatea de Litere;
 • Ina CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului;
 • Lora CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;
 • Vitalie RUSU, dr., conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
 • Alexandra MELNIC, metodist, Secția Știință;
 • Oxana CIBOTARU, metodist, Secția Știință;
 • Silvia CIOBANU, bibliotecar principal, Centrul Marketing și activitate editorială.

 

 

Distribuie acest articol