Reuniunea de management a proiectului CONNECT în Moldova

În perioada 16-20 mai 2022, s-a a avut loc a treia reuniune de management organizată în cadrul proiectului CONNECT ,,Connecting universities-industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia”, nr. de referință.: 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP), din cadrul programului Erasmus+, în cadrul căruia USARB este partener. Aplicant al proiectului este Universitatea de Stat din Moldova.

Evenimentul a fost găzduit de mai multe instituții de învățământ superior din Moldova:  Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo Bălți, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Valentina PRIŢCAN, prorector, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului CONNECT, Viorica CONDRAT, dr., conf. univ., Catedra de filologie engleză și germană, Vitalia DIGOLEAN, metodist la Departamentul de Relații Internaționale.

Valentina PRIŢCAN, Viorica CONDRAT și Vitalia DIGOLEAN au prezentat, împreună cu partenerii din alte instituții,  experiențele și rezultatele proiectului CONNECT în cadrul Conferinței științifice internaționale ,,European Integration through the straightening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries”, organizate în cadrul proiectului Jean Monnet Nr. 610666-EPP-1-2019-1-MD-EPPJMO-PROIECT ,,EUSHARE: European economic integration of the Republic of Moldova through EU shared values: education-research- innovation”.

USARB a contribuit la buna desfășurare a conferinței prin moderarea a două secțiuni de către doamna Viorica CONDRAT, comunicări și articole științifice, elaborate de membrii de proiect Valentina PRIȚCAN, Natalia BRANAȘCO, Viorica CONDRAT, Victoria POSTOLACHE, Elvira GURANDA, Eugenia FOCA.

Suplimentar, s-au organizat organizat o serie de vizite la instituțiile partenere, au fost explorate capacitățile universităților din Republica Moldova în materie de susținere a antreprenoriatului și consolidare a ecosistemului antreprenorial.

AMTAP a organizat vizita la ArtCor, masă rotundă cu genericul ,,Competențe antreprenoriale în dezvoltarea carierei studenților din industriile creative și culturale”, familiarizarea cu experiența proiectelor YEP!Moldova, IREX, experiența studenților în lansarea afacerilor.

UTM a organizat vizita la Tekwill, familiarizarea cu proiecte în domeniul antreprenoriatului, inovației în afaceri, cooperării cu companii IT, vizita la ZIPHOUSE, prezentare a programelor de accelerare a afacerilor în industria modei.

USARB a facilitat vizita la Zona Economică Liberă „Bălți”, partener USARB, explorarea experiențelor de educație, cercetare și inovare în Zona Economică Liberă „Bălți”, proiectelor în domeniul economiei bazate pe inovare – nouă viziune pentru dezvoltarea regională, dialogul eficient cu Stela PRIPA, administrator adjunct în educație, cercetare și inovare, Zona Economică Liberă „Bălți”, vizită la compania germană Draexlmaier Automotive, partener USARB, unde au fost explorat parteneriatul educațional pentru o economie durabilă, prezentat excelent de domnul Vadim BUBULICI, Șef Educație Profesională, Grupul DRÄXLMAIER.

Doamna Stela PRIPA a enționat că în luna martie 2010, a fost lansată activitatea Zonei Economice Libere „Bălți”. Pe parcursul anilor de activitate ZEL „Bălți” a cunoscut o dezvoltare continuă și dinamică, marcată de realizarea unor proiecte de importanță strategică pentru țară. Acest lucru a fost posibil atât grație eforturilor depuse, cât și datorită depășirii, de multe ori, a stereotipurilor existente. Dialogul referitor la proiectele din domeniul economiei bazate pe inovare a fost axat pe noile viziuni pentru dezvoltarea economică a țării, cu suportul ZEL.

Domnul Vadim Bubulici, manager de formare profesională a companiei germane DRÄXLMAIER, a menționat că Grupul DRÄXLMAIER și-a asumat rolul de lider în implementarea internațională a modelului de succes al învățământului dual începând cu 2012. Compania abordează educația contemporană drept educație orientată spre cerințele pieței muncii, pentru a fi o investiție bună – în viitorul persoanei și al țării. Având o experiență bogată de peste 40 ani de investiții în învățământul avansat din Germania, DRÄXLMAIER a introdus asemenea programe și în Republica Moldova, România, Tunisia, China, Mexico și Macedonia. Astfel, DRÄXLMAIER deschide perspective de viitor pentru tineri și le oferă oportunități de dezvoltare în țara natală. Urmând exemplul DRÄXLMAIER, au apărut și alte programe de instruire postliceale tehnice vocaționale în colaborare cu entități ai industriei private din Moldova.

Un loc aparte a revenit analizei experiențelor de parteneriat educațional pentru o economie durabilă, dezvoltat de Grupul DRÄXLMAIER în Republica Moldova, în general, și cu Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți în particular.

Reprezentanții consorțiului proiectului CONNECT au prezentat rezultatele obținute în perioada de implementare a proiectului conform pachetelor de lucru:

PL2. Crearea suportului teoretico-practic;

PL3. Dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor-cadru;

PL4.  Implementarea unei noi abordări non-formale și utilizarea în comun a spațiilor co-creative;

PL5.  Diseminare;

PL6.  Controlul și monitorizarea calității;

PL7. Managementul de proiect.

Interacțiunea și schimbul de bune practici a fost asigurat de participarea la eveniment a reprezentanților mai multor IÎS și organizații din 7 țări:

Uniunea Europeană:

 • Universitatea Universitatea de Tehnologie din Lappeenranta, Finlanda;
 • Antologie de management din Bulgaria;
 • Universitatea Națională de Teatru și Film „I.L. Caragiale” din România.
 • Universitatea de Științe Aplicate RISEBA din Letonia.

Moldova:

 • Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 • Academia de Teatru, Muzică si Arte Plastice;
 • Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • Universitatea de Stat „Alecu Ruso” din Bălți;

Armenia:

 • Universitatea de Statde Limbi și Științe Sociale „ Brusov” din Erevan;
 • Universitatea de Stat din Vanadzor;
 • ONG ,,Creativity”.

Georgia:

 • Universitatea de Stat Ilia din Tbilisi;
 • Universitatea de Stat de Teatru și Film „Shota Rustaveli” din Tbilisi.

Evenimentul a fost organizată de Elena SIMCIUC, manager de proiect, în partenriat cu coordonatorii instiuționali ai universităților partenere Victoria TCACENCO, Larisa BUGAIAN, Valentina PRIȚCAN, Svetlana PETRASCU.

Mai multe detalii despre CONNECT găsiți pe pagina oficială a proiectului: http://connecterasmus.com/

Pagina USARB a proiectului CONNECT: https://usarb.md/connect/

 

Distribuie acest articol