Seminar online în cadrul în cadrul proiectului QFORTE

În data de 25 mai 2022, Universitatea de Stat din Moldova a organizat seminarul în cadrul proiectului Erasmus+ Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova- QFORTE, număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, care a avut drept scop prezentarea proiectelor de strategii de asigurare a calității instituționale. Evenimentul a fost organizat în format online de Universitatea de Stat din Moldova, instituția coordonatoare în cadrul proiectului,  la care au participat universitățile partenere din RM, reprezentate de către prorectorii pentru activitate didactică, educație și calitate, prorectori pentru relații internaționale și cercetare, șefi ai departamentelor instituționale de management al calității și ANACEC, parte a proiectului QFORTE: Universitatea de Stat din Moldova (USM), Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul (US Cahul), Universitatea de Stat din Comrat (US Comrat), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP), Universitatea de Studii Politice și Economice Europene (USPEE).

Mesajul de salut şi agenda evenimentului au fost prezentate de managerul de proiect, doamna dr., Nadejda Velişco.

În context, proiectele strategiilor instituționale de asigurare a calității au fost prezentate de către prorectorii pentru activitate didactică/educație, realizându-se, astfel, un schimb de experiență și bune practici. Toți partenerii au fost de acord că, în ciuda faptului că au fost identificate numeroase reglementări instituționale privind asigurarea calității, există o lipsă evidentă a unui document strategic instituțional, care să acopere toate nivelurile unei instituții, cu indicatori de performanță și planuri de acțiune detaliate.

Strategiile de asigurare a calității sunt elaborate în baza unei structuri unice: introducere (importanța și deciziile care au condus la elaborarea strategiei, cât și perioada propusă pentru implementare), analiza situației (prezentarea retrospective problemelor din domeniul asigurării calității), obiective, riscuri interne și externe în realizarea obiectivelor, direcții prioritare (descrierea activităților planificate pentru atingerea obiectivelor propuse), impactul pe termen lung al acestor acțiuni, proceduri de raportare, indicatori de monitorizare și evaluare prin care se determină nivelul de realizare a obiectivelor.

Un subiect aparte a ținut de riscurile legate de implementarea strategiilor instituționale. S-a menționat faptul că anticiparea riscurilor este de o importanță majoră pentru dezvoltarea strategică instituțională, iar măsurile necesare pentru a diminua efectele riscurilor sunt o prioritate în cadrul activităților proiectului.

În partea a doua a ședinței, Andrei Chiciuc, președintele ANACEC, a anunțat despre ofertele Agențiilor de Asigurare a Calității în scopul acreditării instituționale. S-a menționat faptul că, șase agenții care și-au exprimat interesul pentru propunerea QFORTE. În urma analizei propunerilor, toți partenerii au fost de acord că Agenția Română de Asigurare a Calitâții în Învățământul Superior (ARACIS) este cea mai potrivită din perspectiva cost-eficienței, lipsei barierelor lingvistice și a bunei cunoașteri și expertize a sistemului educațional din Republica Moldova. 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost reprezentată la eveniment de către Lidia Pădureac, prim prorector pentru activitatea didactică, Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator  instituțional al proiectului QFORTE, Diana Stratuța, metodist, DMC.

Proiectul are drept scop consolidarea sistemelor de asigurare a calității interne și promovarea unei culturi de dezvoltare și asigurare a calității în universitățile din Republica Moldova și este implementat în perioada 15.11.2020 – 14.11.2023 se urmărește realizarea următoarelor obiective:

  • Promovarea și consolidarea culturii Asigurării Calității în Moldova și construirea consensului național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare ale învățământului superior în Republica Moldova;
  • Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Moldova;
  • Îmbunătățirea managementului asigurării calității instituțiilor de învățământ superior din Moldova prin acreditare instituțională internațională;
  • Consolidarea capacităților instituționale ale universităților din Moldova pentru implementarea eficientă și eficace a reformei asigurării calității.

În cadrul proiectului, USARB este partener, USM are rolul de instituție coordonatoare.

Mai multe detalii despre proiectul QFORTE, găsiți pe site-ul oficial al proiectului: https://qforte.usm.md/  și pe pagina USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

 

Distribuie acest articol