Conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa maestrului Eugen DOGA

În data de 26 mai 2022, Senatul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi s-a întrunit într-o Şedinţă solemnă pentru a conferi titlul onorific de Doctor Honoris Causa maestrului Eugen DOGA, compozitoracademician, Artist al Poporului.

Natalia GAȘIȚOI, Rectorul USARB, a deschis ședința solemnă, menționând că conferirea titlurilor onorifice reprezintă o tradiție valoroasă, ce definește istoria multiseculară a învățământului universitar mondial. USARB menține această tradiție mai bine de două decenii și conferă titlului onorific de Doctor Honoris Causa celor mai remarcabile personalități la nivel național și internațional, în semn de profundă gratitudine  și înaltă apreciere unor personalităţi din afara Universităţii, care au marcat la nivel naţional şi internaţional domeniul în care activează, au contribuit la dezvoltarea ştiinţei, culturii şi civilizaţiei, sunt adepţi şi promotori ai democraţiei şi libertăţilor individuale.

Doamna Rector a remarcat că maestrul Eugen DOGA a onorat comunitatea universitară cu prezența, fiind însoțit de Gheorghe MUSTEA, acad., prof. univ., Artist al Poporului, dirijor al Orchestrei Simfonice Naționale a Companiei „Teleradio-Moldova, Doctor Honoris Causa al USARB și Eugenia TOFAN, Serviciul de Presă al AȘM.

La eveniment au fost prezenți membrii Senatului, decani, șefi de catedre și subdiviziuni, profesori, studenți, reprezentanți ai APL, manageri și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar

Şedinţă solemnă dedicată conferirii titlului onorific de Doctor Honoris Causa al USARB maestrului Eugen DOGA a fost moderată de doamna Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, conf. univ., dr.

Prezidiul şedinţei solemne a fost constituit din:

 1. Natalia GAȘIȚOI, rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, conf. univ., dr.;
 2. Eugen DOGA, academician, maestru, Artist al Poporului;
 3. Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitate științifică și relaţii internaţionale, conf. univ., dr.;
 4. Oxana CHIRA, secretar științific al Senatului USARB, conf. univ., dr.

LAUDAŢIO pentru maestrul Eugen DOGA a fost rostit de domnul Ion GAGIM, profesor universitar, doctor habilitat în științe pedagogice, maestru în arte, care a remarcat că i s-a încredințat înalta misiune și onoare de a prezenta Laudatio în adresa domnului Eugen Doga, compozitor, academician, ilustră personalitate a culturii naționale și a culturii universale cu ocazia conferirii Domniei Sale a Titlului Onorific de Doctor Honoris Causa al Universității noastre. Textul integral al LAUDAŢIO poate fi accesat aici. Video Laudatio lui EUGEN DOGA aici

Doamna Rector Natalia GAȘIȚOI și studenții USARB au înmânat insemnele titlului onorific de Doctor Honoris Causa maestrului Eugen DOGA.

 • aportul substanțial în edificarea culturii naționale și universale;
 • contribuția inestimabilă la constituirea imaginii țării și a artei muzicale naționale în context universal;
 • dezvoltarea artei cinematografice și teatrale naționale și universale prin crearea
 • coloanei sonore la circa 200 de filme artistice, documentare, televizate, de animație și spectacole dramatice;
 • valorificarea și promovarea artei literare românești și internaționale prin compunerea operelor vocale, vocal-simfonice și corale de diferite forme și genuri;
 • dezvoltarea artei coregrafice prin crearea muzicii la baletele Luceafărul, Venancia și

Regina Margo;

 • colaborarea cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și aportul oferit, prin opera Domniei Sale, în formarea specialiștilor în domeniul muzicii și pedagogiei muzicale;
 • influența edificatoare pe care o exercită creația și personalitatea Domniei Sale asupra mediului academic al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Eugen DOGA, Doctor Honoris Causa al Universităţii De Stat „Alecu Russo” din BălţI  a ținut un discurs de investitură, prin care a scos în evidență traiectoria profesională, valorile care i-au ghidat cariera, a adus exemple din creația și viața sa.

Mesajele de felicitare au fost rostite de:

 1. Gheorghe MUSTEA, acad., prof. univ., Artist al Poporului, dirijor al Orchestrei Simfonice Naționale a Companiei „Teleradio-Moldova;
 2. Tatiana BULARGA, conf. univ., dr., șefa Catedrei de arte și educație artistică
 3. Anatol MORARU, directorul Colegiului Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălți;
 4. Stela SMIRNOV, directorul Școliide Muzică „George Enescu” din Bălți
 5. Onorina BURLAC-TĂNASE, directorul  Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți 

Un colorit inedit a conferit ședinței solemne piesele maestrului Eugen DOGA, interpretate de studenții, colaboratorii și absolvenții USARB:

 • De-aș avea. Muzica – Eugen Doga, versuri – Mihai Eminescu. Interpreți: soprana Tatiana Cuzub, la pian – Lilia Granețkaia. conf. univ., dr.;
 • Sonet. Muzica-Eugen Doga, interpret – Victor Granețkii, masterand, anul II, chitară;
 • Valsul din filmul Tandra și firava mea fiara”, Muzica-Eugen Doga, interpretă -Dina Morari (profesoara de canto, absolventă a USARB). 

 

 

Distribuie acest articol