Catedra de drept a Facultății de Drept și Științe sociale organizează, în data de 19 octombrie 2022, în format on-line, Conferința științifică cu participare internațională „JUSTIȚIA – PILON FUNDAMENTAL AL EDIFICĂRII STATULUI DE DREPT”, manifestare științifică inclusă în Registrul național al manifestărilor științifice planificate pentru anul 2022.

Obiectivul conferinței este de a oferi o platformă de discuții științifico-practice pentru mediul academic, cercetătorii științifici, practicienii dedicați misiunii de edificare a statului de drept și de consolidare a sectorul justiției.

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai mediului academic, practicieni, doctoranzi, masteranzi, reprezentanți ai autorităților publice și a organizațiilor nonguvernamentale, care direct sau tangențial manifestă interes profesional pentru domeniul de referință.

Limbile de lucru: româna, engleza, rusă (sau o altă limbă de circulație internațională)

Termene de referință: 

30 septembrie 2022 – expedierea Fișei de înregistrare

14 octombrie 2022 – expedierea programului conferinței către participanți și a linkului de acces.

30 octombrie 2022 – recepționarea lucrărilor conferinței, întocmite conform normelor de redactare (aici), pe adresa de e-mail: catedra.drept@usarb.md

Lucrările prezentate în cadrul conferinței vor fi publicate într-o culegere separată, iar publicarea articolelor va fi condiționată de respectarea cerințelor specificate și onorarea termenului-limită de expediere a acestora.

Suntem siguri că Prezența Dvs. la această manifestare va crea un mediu favorabil cu caracter interdisciplinar pentru dezbaterea problemelor teoretico-practice din domeniul juridic și va contribui la consolidarea relațiilor de colaborare dintre mediul academic și exponenții domeniilor practice.

ENGLISH VERSION

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Distribuie acest articol