În conformitate cu pct. 28 și 29 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului științific din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Comisia de concurs pentru alegerea Președintelui Consiliului științific USARB informează comunitatea universitară bălțeană despre faptul că a fost adoptată hotărârea privind admiterea pretendentei dna Nelli AMARFII-RAILEAN, dr. hab., conf. univ. spre etapa de susținere a programului managerial și a interviului.

Cu referire la data și ora interviului, precum și modul de desfășurare a acestuia (online, cu prezența fizică sau în format mixt), Comisia de concurs va veni ulterior cu informații suplimentare în acest sens.

Distribuie acest articol