Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (str. Pușkin, nr. 38, MD-3100), în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului universitătii (Ed. 1 / Rev. 2 din 23.05.2018) și Hotărârii Senatului USARB nr. 1/1 a din 29.08.2022, organizează procesul de alegere a membrilor Senatului USARB, conform graficului aprobat în ședința Comisiei Electorale USARB  (p.-v. nr. 1 din 02.09.2022).

Graficul desfășurării procesului de alegeri al membrilor Senatului

Adunarea generală a electorilor Data desfășurării procesului de alegeri Ora desfășurării procesului de alegeri Locul desfășurării procesului de alegeri Membrii Comisiei Electorale responsabili
Facultatea ȘEPA

(1 cadru didactic)

20.09.2022 15-00 Bl. 6 Ojegov Alexandr

 

Decanatul studențesc, Faculatea Litere

(2 studenți, ciclul licență/master)

19.09.2022 15-00 Bl. 4 Dolgov Veaceslav
Decanatul studențesc, Faculatea ȘREM

(2 studenți, ciclul licență/master)

19.09.2022 15-00 Bl. 4 Popov Lidia
Decanatul studențesc, Faculatea ȘEPA

(2 studenți, ciclul licență/master)

19.09.2022 15-00 Bl. 4 Corcevoi Maria
Decanatul studențesc, Faculatea DȘS

(2 studenți, ciclul licență/master)

19.09.2022 15-00 Bl. 4 Jacota-Dragan Olga
Doctoranzii USARB

(1 student, ciclul III, doctorat)

16.09.2022 15-00 Bl. 3 Faiger Anatol
Organizația sindicală studențească

(1 reprezentant)

19.09.2022 15-00 Bl. 4 Cruglov Eric

 

 

Distribuie acest articol