Lansarea instruirii în cadrul programului ,,Management și Leadership”

pentru cel de-al treilea grup de manageri universitari

În data de 21 septembrie 2022, se va lansa cea dea III-ea ediție a programului de formare profesională Management și Leadership destinat manageri universitari, care a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM – „Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management, numărul de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de către Uniunea Europeană.

Instruirile în cadrul acestui program sunt realizate în scopul atingerii obiectivelor proiectului MHELM, precum și a obiectivului 5 din Planul de acțiuni al Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2022.

Conform ordinului MEC nr. 1718 din 30 decembrie 2021, obiectivul 5 al planului de activitate al Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2022 prevede activitatea 1.4.5.3 cu următoarea obligativitate „Punerea în aplicare a unui program de instruire, destinat dezvoltării managementului învățământului superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management”, care prevede formarea a cel puțin 200 de conducători din IÎS prin programul Leadership și Management.

La primele două ediții ale programului Management și Leadership au participat peste 100 de persoane, reprezentanți ai universităților-partenere din proiect (UTM, ASEM, UASM, USM, USMF, USCahul și USARB) și a partenerilor asociați (UPSC, USEFS, AMTAP, AAP și UCCM).

Cel dea-l treilea grup de formabili, constituit din peste 55 de persoane, va include atât manageri universitari existenți, cât și cadrele academice și non-academice, care aspiră ulterior să devină manageri, reprezentanți ai universităților-partenere, dar și a celor asociate proiectului.

Instruirea se va realiza de 3 ori pe săptămână, în format on-line prin platforma ZOOM în perioada 21 septembrie 2022 – 31 ianuarie 2023. Programul instruirii, materialele de suport și datele de contact ale persoanelor responsabile pot fi consultate pe site-ul oficial al proiectului: https://mhelm.utm.md

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți este partener al proeictului MHELM, coordonator instituțional -Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale. Mai multe detalii despre proiectul 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin intermediul programului Erasmus+  pot fi găsite la:

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM: https://usarb.md/mhelm

pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management www.facebook.com/MHELM.UTM

 

Distribuie acest articol