Tinerii cercetători promovează știința în scoală cu suportul proiectului GreenSCI

Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Constantin Stere” din Soroca a găzduit în data de 16 septembrie 2022, lecția publică cu genericul ,,Modelarea 3D a obiectelor tehnice”, ținută de domnul Alexandr Ojegov, dr., conf. univ., tânăr cercetător la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Evenimentul constituie o bună oportunitate de cooperare între știință și educație prin intermediul prelegerilor publice prezentate de tineri cercetători în școală, organizat cu suportul UE prin intermediul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022-2023 (GA 101060678).

La eveniment au participat peste 40 de elevi, pasionați de științele exacte, care au fost captivați de traiectoria de evoluție în cariera profesională, parcursă de tânărul cercetător, șeful laboratorului științific „Micro- și nanotehnologii” Alexandr Ojegov, care le-a explicat  semnificația domeniului de cercetare explorat – elaborarea unei tehnologii eficiente de economisire a energiei pentru prelucrarea pieselor din industria constructoare de mașini și aparate cu aplicarea surselor concentrate de energie (plasmă, laser, fascicul de ioni, fascicol de electroni) ar permite rezolvarea cu succes a problemei deficitului de materiale, ar permite folosirea materialelor mai ieftine, dar cu proprietăți fizico-chimice sporite.

Implicarea elevilor în realizarea sarcinilor de experimentare a fost atractivă și de interes sporit. În sesiunea de feedback elevii IPLT ,,Constantin Stere” din Soroca au remarcat că au descoperit aspecte noi în domeniul ingineriei, au aflat despre  cariera științifică a tânărului cercetător Alexandr Ojegov, modul în care Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți susține evoluția în cariera de cercetător și posibilitățile de creștere profesională, profesia de inginer, posibilitățile imprimantei 3D, modelarea 3D, instrumentul șubler și utilizarea lui în măsurare, despre meritele științei și ocupațiile unui cercetător, despre desenul tehnic și  aplicație de design, modelarea plasticului, aplicabilitatea materiilor școlare, activitatea cercetărilor, proiectarea unui obiect, termenii tehnici etc. 

Totodată, elevii au intervenit cu sugestii:  își doresc să fie prezenți mai mulți cercetători, să fie demonstrată în liceu funcționarea imprimantei 3D, să fie prezentate piese mai sofisticate și diferite echipamente de la universitate, să colaboreze Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  cu elevii de la profilul real IPLT „Constantin Stere” din Soroca, să fie implicați elevii în activități interactive, să vină cât mai des cercetătorii, căci este foarte interesant, ședințe mai lungi.

Domnul Alexandr Ojegov a fost însoțit de șefa Catedrei de Filologie engleză și germană Oxana Chira, dr., conf., univ., membră a echipei de implementare a proiectului GreenSCI în USARB, care a încurajat elevii să participe în cercetare și în activitățile din cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022!

Transmitem un mesaj de gratitudine administrației și personalului didactic al IPLT ,,Constantin Stere” din Soroca pentru interesul față de cariera de cercetător și modul în care încurajează elevii să se implice în activități de cercetare.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022-2023 (GA 101060678), care își propune să sporească recunoașterea publică a științei, să promoveze tinerii cercetători și inovațiile sustenabile și să demonstreze impactul științei și inovațiilor asupra vieții cotidiene și bunăstării sociale. 

Coordonator: Universitatea Tehnică a Moldovei

Parteneri:

Academia de Științe a Moldovei

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi

A. O. „Infogroup”

Perioada de implementare: 01.04.2022 – 30.11.2023

Pagina web a proiectului: https://noapteacercetatorilor.md/

Pentru mai multe detalii, contactați coordonatorul instituțional al proiectului -Valentina Prițcan (valentina.pritcan@gmail.com )

 

 

Distribuie acest articol