CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ СU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ „ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ LA ETAPA CONTEMPORANĂ: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE” EDIȚIA III-a

Toamna si in special luna octombrie vine cu multa culoare dar si cu o zi speciala pentru psihologi. Dragi colegi, prieteni, felicitari cordiale cu ocazia Zilei profesionale a PSIHOLOGULUI.

Catedra de psihologie are mai multe traditii prin care  promoveaza  imaginea psihologiei si a psihologului.

In data de 21.10.22. am asistat la 2 din ele – a 13 editie a Zilelor psihologiei la USARB si a 3 editie a Conferintei stiintifice cu participare internationala ,,Asisitenta psihologica la etata contemporana : realitati si perspective”, organizata in parteneriat cu Facultatea de Științe Sociale și ale Educației, Universitatea Liberă Internațională din Moldova si Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență socială, Universitatea ,,Petre Andrei”, Iași, România.

Am inceput modest…  dar astazi putem afirma ca aceasta  manifestare stiintifica, initiata de noi cu 3 ani in urma, a devenit una solida.

Pentru a participa la conferinta s-au inregistrat cu comunicari savani, cadre didactice, drd, psihologi, studenti din RM, Romania, Belarus, Armenia, Cazahstan, Rusia.

Din RM avem participanti de la Universitatea de Stat din RM, UPS ,,I.Creanga,” ULIM, Universitatea slavona din RM, Universitatea de  Medicina si Farmacie ,,N. Testemiteanu”;

Din Rominia avem participanti din Iasi, Tirgu- Mures, Bacau, Galati, Comanesti, Bucuresti.

Aducem mulțumiri și cuvinte de gratitudine:

Natalia GAȘIȚOI, conferențiar universitar, doctor, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

Valentina PRIȚCAN, conferențiar universitar, doctor, Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

 Nelli AMARFII-RAILEAN, conferențiar universitar, doctor habilitat,  Președintele Consiliului Științific al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

Tatiana SOVA, conferențiar universitar, doctor, Decana Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;

Lina MIHALUȚA, directoare adjunctă a Bibliotecii științifice

Partenerilor noștri:

Facultatea de Științe sociale și ale Educației, Universitatea Liberă Internațională din Moldova Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență socială, Universitatea ,,Petre Andrei”, Iași, România,

dar și tuturor persoanelor, care direct sau indirect au participat la Conferința științifică internațională.

MULŢUMIRI ŞI RESPECT!

Sedinta de inauguare, semnarea acordului de colaborare aici

Comunicari in plen aici

Secvente din sectiuni aici

Excursie la BS, fond de carte rara aici

Workshop aici

Poze de final aici

Programul poate fi accesat aici

Distribuie acest articol