USARB a semnat un Memorandum de cooperare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale

În data de 25 noiembrie 2022, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a semnat un Memorandum de cooperare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Semnatare ale Memorandumului sunt și alte trei instituții de învățământ superior din Republica Moldova.Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

La eveniment au fost prezenți Marcel SPATARI, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Anatolie TOPALĂ, Ministrul Educației și Cercetării, Ion PRISĂCARU, Secretarul de Stat al Ministerului Sănătății, Scott HOCKLANDER, directorul Misiunii USAID Moldova, Natalia GAȘIȚOI, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Valentina PRIȚCAN, Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, rectori, prorectori ai universităților, semnatare ale Memorandumului, alți oaspeți de onoare.

În cadrul evenimentului Ministerul Muncii, Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății au semnat și un ordin comun prin care au aprobat instrumentele de lucru pentru aplicarea Instrucţiunii cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului, document ce vizează modul de intervenție și cooperare a angajaţilor din domeniile educației, sănătății, asistenței sociale și ordinii publice pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului.

De asemenea, a fost semnat Memorandumul de Cooperare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale de cele patru universități, care pregătesc asistenți sociali.

Scopul prezentului Memorandum îl constituie consolidarea parteneriatului dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale și instituțiile din subordine, și mediul academic privind pregătirea universitară și formarea continuă a asistenților sociali/ specialiștilor în domeniul protecției copilului.

Obiectivele colaborării între Părți se referă la consolidarea formării profesionale inițiale și continue a specialiștilor din domeniul asistenței sociale în corespundere cu nevoile pieții muncii și celor mai bune practici, fortificarea statutului acestora, facilitarea dialogului de politici sociale, dezvoltarea cercetărilor  științifice pentru fundamentarea politicilor în domeniu. 

Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei Europene privind Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale și a Abuzului Sexual, marcată la 18 noiembrie și a Zilei Internaționale a Drepturilor Copiilor, sărbătorită la 20 noiembrie.

 

 

 

 

Distribuie acest articol