Igor MUNTEANU a lansat cartea „Idei politice și clivaje ideologice”

Evenimentul a avut loc pe data 17 martie, la Biblioteca Științifică din cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, la inițiativa Catedrei de științe socioumane și asistență socială.

Igor MUNTEANU, cunoscut om politic, doctor în drept, conferențiar universitar, Președinte al Consiliului Administrativ al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS).  În perioada anilor 2019-2021 a fost Deputat în Parlamentul Republicii Moldova și Președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe (CEB) în 2019 și Președinte al Comisiei de Control al Finanțelor Publice (CFP) în 2020-2021. Între 2010-2015, a exercitat funcția de Ambasador E.P. al Republicii Moldova în SUA, Canada și Mexic. Este Membru în Consiliul Științific al New Strategy Center (România) din anul 2021. Igor Munteanu este autor a mai multor volume scrise în Republica Moldova și în străinătate pe subiecte de politică externă, descentralizare politică și administrativă, securitate și apărare, tranziție în spațiul ex-sovietic.

În debutul activității dna Lidia PĂDUREAC, dr., conf. univ., prim-prorector pentru activitatea didactică, a menționat faptul că studenții au posibilitatea să asculte discursul echilibrat, academic și bine documentat al dlui Igor MUNTEANU, referitor la ideile politice din trecut și din prezent, întrucât autorul analizează în context istoric geneza și evoluția celor mai răspândite ideologii în diferite timpuri. Monografia este structurată în șase capitole: „Etica și cercetarea ideilor politice; Liberalismul; Socialismul; Conservatorismul; Metaideologii: familii politice, partide și mișcări; Totalitarism vs democrație: obsesii postideologice?” În prefața semnată de Cristian PÎRVULESCU, politolog cu renume, se menționează: „Efortul teoretic a lui Igor Munteanu va putea da celor care s-au rătăcit și vor să regăsească drumul o serie de repere în funcție de care se vor putea orienta în vremuri mai mult sau mai puțin întunecate.”  Dumitru LISNIC, dr., lect. univ. la Catedra de științe socioumane și asistență socială, a menționat: „Cartea lui Igor Munteanu este un manual de politologie și filosofie politică bazat pe o lectură atentă a lucrărilor gânditorilor clasici și recenți preocupați de ideologiile ce au dominat scena politică Europeană de la Iluminism încoace.” În contextul prezentării de carte Dna Lilia TRINCA dr., conf. univ., decanul Facultății de Litere, a menționat faptul că tinerele generații trebuie să fie educate în spiritul valorilor civice și democratice.

La eveniment au participat profesori, studenți, elevi interesați de istoricul evoluției ideilor politice și realitățile democrației actuale.

 

 

 

Distribuie acest articol