CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUȚIONALĂ

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO”  DIN BĂLȚI

A V I Z

În temeiul Deciziei nr. 3 a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a USARB, din data de 17 martie 2023, se face publică lista candidaților eligibili pentru participare la scrutinul de alegere a rectorului USARB (în ordinea alfabetică):

 

Eduard BOIȘTEANU, prof. univ., dr. hab. 

CV-ul

Scrisoare de intenție

Program de activitate

 

Natalia GAȘIȚOI, conf. univ., dr. 

CV-ul

Scrisoare de intenție

Program de activitate

Dezbaterile publice cu participarea candidaților în fața comunității academice va avea loc în ziua de 28 martie, la ora 14.45, în Sala polivalentă, USARB.

 

Ziua alegerilor rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți  –

5 aprilie 2023.

 

 

CDSI USARB

Distribuie acest articol