In data de 19 aprilie 2023 a avut loc susținerea publica a tezei de doctor la sp. 411.01 – Agrotehnică din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, Departamentul Agronomie și Mediu. Teza de doctor „ Evaluarea fertilității solurilor în Republica Moldova (cu folosirea analizei spectrale) ” a fost susținută de ILUȘCA Marina – absolventa Universităţii de Stat”Alecu Russo” din Bălţi la ciclul I, specialitatea Ecologie, Şeful promoţiei 2011 și absolventa programului Ecologie agricolă la ciclul II (2013).

Încă fiind masterandă anului II (anul de studii 2012-2013), Marina începe activitatea pedagogică la catedră în calitate de asistent universitar, fiind o fire conştiincioasă, energică cu spirit de echipă, stimată de studenţi şi a întregului colectiv profesoral al Catedrei de ştiinţe ale naturii şi agroecologie.

Tematica abordată și dezvoltată de dna ILUȘCA Marina pentru elaborarea tezei de doctor, dedicată monitorizării fertilității solului, este deosebit de actuală și reprezintă o problematică majoră asupra căreia sunt concentrate numeroase eforturi de cercetare – dezvoltării durabile a sectorului agricol. Bazat pe rolul determinant al materiei organice a solului în condiționarea fertilității solului, autoarea în premieră pentru Republica Moldova a efectuat evaluarea indicatorilor agrofizici și agrochimici ai fertilității solului prin spectroscopie de adsorbție în regiunea infraroșu apropiat. O astfel de metodă permite de a înlocui metodele clasice de analiză în laborator a solului cu reducerea concomitentă a timpului și cheltuielilor pentru monitorizarea fertilității solului.

Analizele probelor de sol au fost efectuate în laboratoarele Universității Tehnice din München (Germania) în baza proiectului moldo-german „Monitorizarea şi adaptarea la variaţia schimbărilor umidităţii solului în condiţiile încălzirii globale”. Conducător ştiinţific: m.- c. AȘM, dr. hab., prof. univ., BOINCEAN Boris. Consultant științific: Ph. D., profesor, Universitatea Tehnică din München, Germani, SCHMIDHALTER Urs.

Susținerea publică a tezei s-a realizat în formatul mixt cu participarea experților din străinătate: dr. David DENT, cercetător independent (Marea Britanie) și prof. Yuncai HU (Germania).

Toți membri ai Comisiei de evaluare în frunte cu Președinte al CSP, dr. hab., prof. univ. RUSU Teodor (USAMV Cluj-Napoca) au apreciat teza cu calificativul „excelent”.

La moment Marina ILUȘCA îndeplinește funcția de consultant principal, Serviciul Producție ecologică și produse cu denumire de origine a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Colectivul Catedrei de ştiinţe ale naturii şi agroecologie aduce sincere felicitări dnei Marina ILUȘCA și realizări importante în continuare.

Distribuie acest articol