,

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI,

FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI

CATEDRA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ,

organizează Concursul de rezolvare a problemelor de matematică în memoria

proeminentului matematician VALENTIN BELOUSOV,

Ediția a XIII-a

 pentru elevii claselor liceale (licee/colegii).

 

Concursul se va desfăşura la  6 mai 2023, ora 1000, în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Înregistrarea participanţilor la concurs va avea loc în blocul V de studii (Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului) începând cu ora 800.

Despre intenţia de a participa la concurs Vă rugăm să ne informaţi în scris până la 3 mai 2023.

Formularul de înregistrare

Informaţii suplimentare la tel. (231) 52-337, (231) 52-488.

 

E-mail: matematica@usarb.md

 

Catedra de matematică şi informatică,

Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălți,

Str. Puşkin 38, mun. Bălţi, MD – 3121

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol