Didactica multilingvismului la Universitatea dn Wuppertal, Germania

În perioada 15-28 aprilie 2023, Oxana Chira, dr., conf. univ., șefa Catedrei de filologie engleză și germană, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a realizat un stagiu de mobilitate de predare la Universitatea dn Wuppertal, Germania. Bursiera DAAD 2018 și KAAD 2019, în urma activităților prodigioase din departamentul Mehrsprachigkeit in der Schule/Multilingvismul în școală din BUW, este invitată cu regularitate în semestrul de vară și de iarnă pentru a promova seminarele din cadrul Modulului DAZ, tematica fiind din acest semestru „Abordări pedagogice privind utilizarea fișelor de lucru interactive în predarea multilingvă”.

27 de studenți masteranzi s-au înscris la seminarele doamnei dr., conf. univ. Oxana Chira. Participanții au avut posibilitatea să lucreze în ateliere separate, să se înregistreze audio și video, să completeze chestionare și anexe, să exerseze fișe de lucru digitale în domeniul „Mehrsprachigkeitsdidaktik/ Didactica multilingvismului“.

Aici prezentăm câteva impresii ale Doamnei Oxana Chira: ,,Experiența studenților masteranzi, cercetarea și responsabilitatea, deschiderea și simplitatea, punctualitatea și rigiditatea mă motivează să accept provocarea destinului didactic, să fac cale lungă, să împart experiența mea cu colegii din Catedra de filologie engleză și germană din USARB și să conlucrez cu colegele și colegii mei din BUW, Germania. Seminarele promovate la BUW au următorul obiectiv:

Recunoașterea multilingvismului în societate și în educație. Așa numitul „seminar bloc” (8 ore de lucru într-o zi) este unul rodnic, dat fiind faptul că studenții reușesc să prezinte produsul activității la un nivel demn de apreciat. Identificarea sarcinilor în baza platformelor digitale ar putea îmbunătăți procesul de predare și învățare a limbii germane și crea condiții pentru implicarea tuturor elevilor din clasele multilingve. Orarul pauzelor este coordonat cu studenții și în funcție de sarcinile propuse, ne orientăm în spațiu și timp. Curiozitatea studenților germani te face să zăbovești în pauze și să cauți răspuns la întrebările adresate de studenți. O tradiție admirabilă este pauza de masă luată cu studenții în cantina universității. În condiții mai puțin formale sunt discutate aspectele interculturale, împărtășite experiențe din mobilitate studențească, expuse impresiile și atitudinea față de problemele social-politice etc.

Discuțiile cu titularul cursului Sara Hägi-Mead, dar și cu titularii din departament deschid noi oportunități de participare și dezvoltare în domeniul Multilingvismului în școală. Asistarea la ore, participarea la ședințele de catedră și la prelegerile în lanț „Deutsch als Sprache(n): DaS statt DaF/DaZ/DaE?”, organizate în acest semestru de Universitatea din Wuppertal, Universitatea din Viena și Universitatea din Dresden, începând cu 24 aprilie 2023, verificarea lucrărilor în examenele semestriale sunt câțiva pași temeinici de formare profesională. Fiecare plecare este o nouă deschidere spre asimilarea și aplicarea metodelor didactice inovative, spre noi contacte de informare și schimb de bune practici între colegi.

Pentru mine personal, întâlnirea cu experți pe subiectul de cercetare „Multilingvismul în școală” și discutarea problemelor stringente din acest domeniu, trainingurile specializate, inițierea discuțiilor cu studenții și lectorii, dezvoltarea de noi teorii și căutarea răspunsurilor comune la întrebări devine o strictă necesitate.

Din acest considerent, aduc sincere mulțumiri administrației USARB și, în special, Doamnei conf. univ., dr. Valentina Prițcan, Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale pentru încurajarea și creșterea mobilității în USARB și tuturor celor, care susțin ideea că fiecare formare profesională aduce avantaje atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.”

Distribuie acest articol