Stagiu de mobilitate de predare la Universitatea din Almeria, Spania

Viorica Cebotaroș, dr., conf. univ., Catedra de filologie engleză și germană, a realizat un stagiu de mobilitate de predare în cadrul programului european Erasmus+ la Universitatea din Almeria, Spania.

Revenită în USARB, doamna Viorica Cebotaroș a impărtășit câteva impresii: ,,În perioada 24-28 aprilie 2023, am beneficiat de o mobilitate de predare în cadrul programului Erasmus+ la Universitatea din Almeria, Spania. Am ținut ore în cadrul cursului de Pragmatică și analiza discursului, tematica abordată fiind Politețea lingvală, Diferențe culturale în exprimarea politeții lingvale și Particularități culturale ale actelor de limbaj directive.

Am avut o plăcere deosebită să interacționez cu studenții din anul III, ciclul Licență, în special pentru deschiderea lor. Faptul că erau de origine culturală diferită a permis să abordăm în plan comparativ aspecte ce țin de politețea lingvală.

Studenții au fost dornici de a-și împărtăși experiența de comunicare interculturală. Analiza unor eșecuri în comunicare, provocate de diferențe culturale, reflecțiile asupra experiențelor personale, întrebările, discuțiile au creat o atmosferă caldă și au contribuit la o mai bună înțelegere a caracterului cultural specific al politeții lingvale, precum și a importanței dezvoltării abilităților de comunicare interculturală.

Discuțiile cu titularul cursului de Pragmatică și analiza discursului, Prof. Carmen Maria Bretones Callejas și cu seminaristul Jose Javier Torres Fernandez au fost deosebit de benefice. Am discutat despre conținutul cursului, despre metodele și tehnicile de predare, despre sursele bibliografice utilizate.

Aduc sincere mulțumiri Doamnei dr., conf. univ. Valentina Prițcan, Pro-rector pentru activitatea științifică și relații internaționale, pentru facilitarea oportunităților de dezvoltare profesională a personalului academic al USARB.

Prin intermediul stagiului de mobilitate la Universitatea din Almeria, am avut ocazia să-mi extind cunoștințele și să-mi îmbunătățesc abilitățile în domeniul meu de expertiză, să cunosc și să colaborez cu personal academic din Spania și să-mi dezvolt rețele de contacte profesionale valoroase.

În plus, mobilitatea internațională mi-a permis să experimentez o nouă cultură și să-mi dezvolt abilitățile de comunicare interculturală, ceea ce este extrem de important în lumea globalizată de astăzi. În ansamblu, mobilitatea de predare la Universitatea din Almeria a fost o experiență valoroasă care mi-a oferit oportunități semnificative de dezvoltare profesională și personală”.

Distribuie acest articol