ANUNŢ

Școala Doctorală Filologie anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

CONCEPTUL „VIRTUTE” ÎN TEXTELE ARTISTICE FRANCEZE

DIN SECOLUL AL XX-LEA

elaborată de către studenta-doctorandă

FOGHEL Ecaterina

Program de doctorat 621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului;

psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba franceză)

Conducător de doctorat: COȘCIUG Anjela, dr., conf. univ.

Data susținerii: 21 iunie 2023

Ora: 12.00

Susținerea publică va avea loc în incinta

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în Sala 352, Corp III

str. A. Pușkin 38, Bălți, Republica Moldova

Linkul web la care poate fi urmărită susținerea publică: https://meet.google.com/pdd-axgv-kpx

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. Nicolae LEAHU, conf. univ., dr. 622.01. – președintele Comisiei de doctorat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
  2. Elena PRUS, univ., dr. hab. 622.02. – referent, Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
  3. Daniela HĂISAN, conf. univ., dr. 621.01 – referent, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
  4. Viorica MOLOȘNIUC, conf. univ., dr. 621.01 – referent, Universitatea de Stat din Moldova;
  5. Anjela COȘCIUG, conf. univ., dr. 621.01 – conducător de doctorat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Teza de doctor poate  fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Știinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca Știinţifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USARB  (www.usarb.md)

CV-ul Candidatului

Teza de doctor

Rezumatul tezei de doctor în limba română

Rezumatul tezei de doctor în limba engleză

Avizele/ comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronică a Școlii Doctorale Filologie: doctoratfilologie@gmail.com

Distribuie acest articol