Experiențe inedite de formare la Universitatea din Leipzig, Germania!

În perioada 15-19 mai 2023, doamnele Valentina Priţcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, conf. univ., dr. și Oxana Chira, șefa Catedrei de filologie engleză și germană, conf. univ., dr., au realizat mobilității academice de formare la Universitatea din Leipzig, Germania, în cadrul programului european ERASMUS+, Acțiunea-Cheie 1 – mobilitatea persoanelor în scop educațional, mobilități internaționale pentru personal academic (ICM).

Obiectivele generale ale mobilității au vizat consolidarea relațiilor de parteneriat cu Universitatea din Leipzig, Germania, fortificarea proceselor de internaționalizare la USARB, multiplicarea oportunităților de mobilitate academică pentru studenții, personalul academic și administrativ al USARB; întâlniri cu reprezentanții Facultății de Științe Sociale și Filosofie, directorul Programului de master Global Studies, reprezentanții Institutului de Lingvistică Aplicată și Studii de Traducere (IALT) și ai Institutului de Studii Romanice; consultații și întrevederi cu colegii privind organizarea de programe de cercetare științifică și studii universitare prin transfer de bune practici.

Activitățile realizate au fost variate și atractive:

 • întâlniri/discuții cu colegii (internaționalizare, cultura calității, schimb de experiență, explorarea specificului Traducerii literare în medii mixte/multiuniversitare, oportunități de cooperare);
 • observații participative la cursurile de Traducere/ Lingvistică română/ Traducere literară);
 • vizite la Bibliotecile Universității din Leipzig.

 

Semnificative din perspectiva colaborărilor imediate și pe termen lung au fost:

 • întrevederile cu doamnele dr. Victoria Reinhardt, șefa Secției de Studii și Management Curricular a Facultății de Științe Sociale și Filosofie, directorul Programului de master Global Studies și dr. Alina Tofan, coordonator administrativ/instituțional al proeictului ,,Îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior în Moldova-QFORTE”, Universitatea din Leipzig.
 • participarea la lucrările seminarului specializat „Traducerea literară – o provocare lingvistică și culturală”,  în colaborare cu universitățile-partenere din Viena (Austria) și Cluj-Napoca (România), oferit de cunoscutul traducător Ernest Wichner și moderat cu măiesteie de doamna dr. Sabina Krause, cu participare studenților și personalului academic din universități din Leipzig, Viena, Cluj, Bălți, Chisinau.

Valoarea adăugată a mobilității se regăsește în:

 • schimb de experiență privind practicile de predare și învățare și provocările actuale în studiile de traducere,
 • lingvistică aplicată și lingvistică română, traducere literară;
 • explorarea oportunităților de colaborare în domeniul studiilor romanistice și al traducerii / traducerilor literare.

Rezultate și impact:

 • diseminarea bunelor practici în internaționalizare, promovarea culturii calității, predare și cercetare;
 • identificarea oportunităților de colaborare între specialiștii din cele două universități;
 • experiențe utile pentru dezvoltarea profesională individuală.

Universitatea din Leipzig (Universität Leipzig), fondată în secolul al XV-lea, are a un contingent de aproximativ 30000 de studenți, este a doua cea mai veche universitate din Germania şi una dintre cele mai renumite instituţii germane de învăţământ superior. Aici au învăţat şi predat mulţi laureaţi ai Premiului Nobel şi personalităţi cunoscute, cum ar fi de ex. Johann Wolfgang von Goethe, Werner Heisenberg, Gustav Hertz, Erich Kästner, Angela Merkel, Friedrich Nietzsche şi Richard Wagner. 

Internaționalizarea USARB reprezintă unul dintre obiectivele Strategiei de dezvoltare durabilă a instituției, iar mobilitățile academice sunt parte indispensabilă  a procesului de internaționalizare. Mobilitățile academice de formare la Universitatea din Leipzig, Germania, realizate în cadrul programului european ERASMUS+, Acțiunea-Cheie 1 – mobilitatea persoanelor în scop educațional, mobilități internaționale pentru personal academic (ICM), de către doamnele Valentina Priţcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, conf. univ., dr. și Oxana Chira, șefa Catedrei de filologie engleză și germană, conf. univ., dr., consolidează implementarea priorităților strategice axate pe internaționalizare a USARB.

Gratitudine Pogramului ERASMUS+, Departamentelor de Relații Internaționale ale Universității din Leipzig și USARB, doamnelor dr. Victoria Reinhardt, șefa Secției de Studii și Management Curricular a Facultății de Științe Sociale și Filosofie, directorul Programului de master Global Studies și dr. Alina Tofan, coordonator administrativ/instituțional al proeictului ,,Îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior în Moldova-QFORTE”, Universitatea din Leipzig, pentru oportunități, organizarea mobilității și supervizare profesionistă.

 

Distribuie acest articol