WORKSHOP-UL INTERNAȚIONAL

ECHIPE TRANSFRONTALIERE DE PRACTICĂ ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2023

În perioada 26-30 iunie 2023 studenții de la specialitatea Asistență socială și programele de master Politici și servicii sociale pentru familie și copil; Supervizarea în asistența socială au participat la Workshop-ul internațional Echipe transfrontaliere de practică în asistență socială 2023.

Activitățile au fost organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială și Primăria Municipiului Iași, Direcția de Asistență Socială.

Studenții de la ciclul I și II de studii, coordonați de doamnele asist. univ. Olga JACOTA-DRAGAN și asist. univ. Cristina CRUDU, au facilitat cunoașterea directă a sistemelor și a practicilor specifice din România. A fost vizitat Căminul de bătrâni “Sfinții Constantin și Elena”, Centrul victimelor violenței în familie, Cabinete medicale studențești, Centrul de zi pentru persoane vârstnice “Vovidenia”, Palatul Culturii.

În data de 27 iunie 2023 în contextul Workshop-ului internațional în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Romania a fost organizată Conferința Internațională PERSPECTIVE TRANSFRONTALIERE ASUPRA ASISTENȚEI SOCIALE, la deschiderea conferinței cu alocuțiune a intervenit doamna Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți conf. univ. dr. Valentina PRIȚCAN.

La Conferința Internațională au participat cadre didactice și specialiști din România și Republica Moldova. Obiectivul general al conferinței a fost facilitarea schimbului de cunoștințe, experiențe și practici în domeniul asistenței sociale.

Aducem sincere mulțumiri organizatorilor și participanților Workshop-ului!

Distribuie acest articol