Școala doctorală de vară (ECODAM) 2023

În perioada 6-8 iunie 2023, colaboratorii și studenții Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au participat la Școala doctorală de vară ,,Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining” (ECODAM) 2023, organizată de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România.

Şcoala de vară a fost adresată doctoranzilor în Informatică, dar şi în domenii înrudite (Matematică, Fizică, Chimie, Economie), care își desfășoară activitatea de cercetare pe direcția rezolvării de probleme de optimizare. Ca excepție, au fost admiși și câțiva studenți de la ciclul II- studii superioare de masterat.

Dna Ianina Cazac, prodecana  Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, asistent universitar la Catedra de științe economice, doctoranda, anul III, a prezentat rezultatele cercetării științifice la tema „Asigurarea echilibrului financiar al întreprinderii: probleme și soluții”, reflectând repere conceptuale ale echilibrului financiar, aprecierea stării de echilibru şi dezechilibru financiar la nivel de întreprindere, direcțiile de perfecționare a mecanismului de gestionare financiară a întreprinderii pentru asigurarea echilibrului financiar. Scopul științific a cercetării constă în studierea eficientă a mecanismului de echilibru financiar al întreprinderilor, în funcție de alegerea specifică a instrumentelor financiare și de eficiența influenței acestora asupra domeniilor individuale ale activității întreprinderilor.

Dna asistent universitar la Catedra de matematică și informatică, doctoranda, anul II, Inna Donos a prezentat rezultatele cercetării științifice la tema  „Mijloacele didactice de formare și dezvoltare la elevi a gândirii computaționale în baza concepției STEM”. Au fost discutate comportamentele ce caracterizează gândirea computațională și instrumentele de evaluare a lor, specificul formularii sarcinilor pentru chestionare.

Alexandr Parahonco, asistent universitar la Catedra de matematică și informatică, doctorand al anului I, a prezentat rezultatele cercetării științifice la tema „Adaptive learning system based on advanced technologies”. În cadrul Raportului a fost discutat studiu empiric a sistemelor cu învățare adaptată pe baza soluțiilor AI (Knewton Alta, Smart Sparrow, Adaptemy, EdApp, Cogbooks), care a permis autorului și conducătorului științific să descopere structura tehnologica a unei platforme de acest gen. Analiza literaturii științifice a facilitat completarea acestui model cu elementele necesare, descrise în detalii. Cercetarea a permis obținerea unui model practic realizabil și funcțional.

Victor Dinescu, masterand la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului, anul II,  a prezentat a prezentat rezultatele cercetării științifice la tema „Ensuring compatibility through containerization technologies”. Tehnologiile de containerizare sunt extrem de utile pentru cerințele pieței moderne de software. Jucătorii majori din industrie precum Google, Amazon, Facebook, Microsoft, precum și companiile mici, apelează la tehnologiile de containerizare, care contribuie la crearea unui mediu flexibil pentru operarea și dezvoltarea aplicațiilor software. Pe măsură ce complexitatea produselor IT crește, la fel crește și provocarea de a asigura compatibilitatea acestora. Prin urmare, această lucrare propune o soluție sub forma unei tehnologii care în prezent este în plină ascensiune. Deoarece tehnologia descrisă este în prezent în tendințe, puțini oameni îi cunosc originile. Cercetarea realizată propune o scurtă descriere a etapelor dezvoltării sale pentru a înțelege pe deplin principiul de funcționare al tehnologiilor de containerizare. Valoarea practică a studiului constă în faptul că a fost dezvoltat un model pentru organizarea aplicațiilor într-un mediu bazat pe containerizare pentru a asigura compatibilitatea software-ului.

Menționăm faptul că Școala doctorală de vară ,,Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining” (ECODAM) 2023, organizată de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România a facilitat obținerea experienței științifice și un schimb de opinii cu specialiști din domeniu. Colaboratorii și studenții USARB au asistat la prelegerile cercetătorilor renumiți: Dan SIMOVICI (University of Massachusetts, Boston, USA), Sorin ISTRAIL (Brown University, Providence, Rhode Island, USA), Daniela ZAHARIE (West University, Timișoara, România) Mihai SUCIU (Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, România).

Școala doctorală de vară ,,Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining” (ECODAM) 2023 prezintă o oportunitate semnificativă de a îmbunătăți cercetările din cadrul tezei de doctor prin abordările noi, precum și de a extinde rețea științifică de colaborare pentru viitor.

 

Distribuie acest articol