SENATUL UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

ANUNȚĂ DESCHIDEREA CONCURSULUI ANUAL

AL LUCRĂRILOR ȘTIINŢIFICE ȘI ȘTIINȚIFICO-METODICE „PREMIILE SENATULUI” 2023,

PENTRU PUBLICAȚII-2022

Dosarele lucrărilor știinţifice și științifico-metodice vor fi perfectate conform prevederilor Regulamentului de organizare a concursului anual al Lucrărilor știinţifice și științifico-metodice „Premiile Senatului”, care poate fi accesat la aici.  

Caracteristicile definitorii ale publicațiilor sunt reflectate în Regulamentul privind publicațiile științifice, științifico-metodice, didactice și alte lucrări acceptate în procesul de evaluare a cercetării și inovării, aprobat prin Decizia CC al ANACEC, nr.17 din 01 martie 2022, care poate fi accesat aici.

/

Dosarele vor fi depuse la Secția Știință a USARB până în data de 30 septembrie 2023              

Contacte:  Blocul administrativ, Secția Știință, tel: 0 231 52 491

Distribuie acest articol