USARB a găzduit ediția a 16-a a Școlii de toamnă internaționale EUROLAN-2023

USARB a găzduit ediția a 16-a a Școlii de toamnă internaționale EUROLAN-2023, cu genericul „Arhitecturi, resurse, evaluare și implicații ale IA generative”, desfășurată în perioada 10-17 septembrie 2023.

Evenimentul jubiliar (30 de ani de la fondare) a avut loc în Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic „Nortek”, USARB

EUROLAN-2023 s-a concentrat pe cercetări recente în generarea limbajului natural, învățarea automată aplicată limbii, inteligența artificială și sisteme de raționament, lingvistica computațională și implicațiile inteligenței artificiale în societate, educație și știință, pentru a familiariza participanții cu teoria și practica modelelor generative de inteligență artificială  https://eurolan.info.uaic.ro/2023/?page_id=14128

În data de 15 septembrie 2023, a avut loc o întrevedere a administrației USARB cu savanții cu renume mondial, participanți la eveniment. Doamna Natalia Gașițoi, Rector a USARB, conf. univ., dr., Valentina Prițcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitate științifică și relații internaționale, Mircea Petic, conf. univ., dr. s-au întâlnit cu Dan Cristea, prof. univ., dr., membru corespondent al Academiei de Științe Tehnice din România, Membru corespondent al Academiei Române, Ştefan Trăuşan-Matu, prof. univ., dr., Universitatea Politehnica din Bucureşti, Paola Monachesi, prof. univ., dr., Universitatea din Utrecht, Olanda.

În cadrul întrevederii, s-au abordat subiectele abordate în cadrul Școlii de toamnă internaționale EUROLAN-2023, modul în care studenții și personalul științifico didactic colaborează pentru a aduce în sala de curs cele mai actuale subiecte în materie de arhitecturi, resurse, evaluare și implicații ale IA generative.

Au fost adresate mesaje de gratitudine administrației USARB, membrilor Comitetului de program, membrilor Comitetului de organizare, partenerilor pentru găzduirea, suportul financiar și organizarea impecabilă a evenimentului.

Ediția a 16-a a Școlii de toamnă internaționale EUROLAN-2023, a fost organizată la USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România), sub egida Academiei de Științe Tehnice din România,

cu implicarea partenerilor:

– Academia Română

– Vassar College (SUA)

– Academia de Științe a Moldovei (Republica Moldova)

– Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”, USM (Republica Moldova)

– Universitatea Tehnică din Moldova (Republica Moldova)

– Institutul de Informatică Teoretică din Iași (România)

– Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială ,,Mihai Drăgănescu” București, România)

– Asociația Română de Lingvistică Computațională (România)

 

Gratitudine membrilor Comitetului de program pentru abordarea inedită a subiectelor din teoria și practica modelelor generative de inteligență artificială

https://eurolan.info.uaic.ro/2023/?page_id=13993

Mulțumiri alese membrilor Comitetului de organizare

https://eurolan.info.uaic.ro/2023/?page_id=13993

 și partenerilor https://eurolan.info.uaic.ro/2023/

 

Distribuie acest articol