Ediția a 16-a a Școlii de toamna internaționale EUROLAN-2023 la USARB!

USARB găzduiește ediția a 16-a a Școlii de toamna EUROLAN-2023, cu genericul „Arhitecturi, resurse, evaluare și implicații ale IA generative”, preconizată pentru perioada 10-17 septembrie 2023.

Evenimentul jubiliar (30 de ani de la fondare) are loc în Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic „Nortek”. EUROLAN-2023 se concentrează pe cercetări recente în generarea limbajului natural, învățarea automată aplicată limbii, inteligența artificială și sisteme de raționament, lingvistica computațională și implicațiile inteligenței artificiale în societate, educație și știință, pentru a familiariza participanții cu teoria și practica modelelor generative de inteligență artificială  https://eurolan.info.uaic.ro/2023/?page_id=14128

Școala de toamnă EUROLAN-2023 este organizată de către Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în parteneriat cu:

  • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România)
  • Academia Română
  • Vassar College (SUA)
  • Academia de Științe a Moldovei (Republica Moldova)
  • Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”, USM (Republica Moldova)
  • Universitatea Tehnică din Moldova (Republica Moldova)
  • Institutul de Informatică Teoretică din Iași (România)
  • Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială ,,Mihai Drăgănescu” București, România)
  • Asociația Română de Lingvistică Computațională (România)

Gratitudine membrilor Comitetului de program pentru abordarea inedită a subiectelor din teoria și practica modelelor generative de inteligență artificială

https://eurolan.info.uaic.ro/2023/?page_id=13993

Mulțumiri alese membrilor Comitetului de organizare

https://eurolan.info.uaic.ro/2023/?page_id=13993

 și partenerilor https://eurolan.info.uaic.ro/2023/

 

 

 

 

Distribuie acest articol