SKILLS4FUTURE: PRIMA SESIUNE DE INSTRUIRE PENTRU PROFESORI

În perioada 16-21 octombrie 2023, în cadrul proiectului ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2, No. 101081787 – Skills4future: Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor STEAM ale studenților și profesorilor pentru inovația curriculară și dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior și a afacerilor locale, a avut loc prima sesiune de instruire a cadrelor didactice universitare cu privire la modernizarea curriculei universitare prin prisma competențelor STEAM.

Sesiunea de instruire a fost organizată cu sprijinul partenerului european, Universitatea Tehnică din Lodz, și a implicat participarea tuturor partenerilor proiectului.

Aceste zile de instruire au oferit oportunitatea esențială pentru cadrele didactice de la Universitatea noastră să se familiarizeze cu metodele și tehnicile ce contribuie la dezvoltarea competențelor STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică). De asemenea, a fost pus un accent deosebit pe dezvoltarea competențelor STEAM ale studenților cu profil economic, luând în considerare formarea lor profesională din perspectiva sustenabilității și a responsabilității sociale.

În cadrul sesiunilor de instruire, cadrele didactice de la Catedra de Științe Economice au participat la instruiri axate pe următoarele tematici:

  1. Obiectivele de învățare interdisciplinare pentru domeniile STEAM;
  2. Exemple de cercetare și activități didactice care dezvoltă competențele studenților pentru învățarea practică, inovare și dezvoltarea abilităților intelectuale;
  3. Componentele educaționale, exemple și aplicații pentru învățarea practică.

De asemenea, participanții au fost implicați în dezbateri constructive referitoare la următoarele subiecte relevante:

  1. Predarea sustenabilității prin proiecte interdisciplinare cu mediul de afaceri;
  2. Abordări pedagogice inovatoare pentru stimularea competențelor STEAM legate de sustenabilitate;
  3. Evaluarea ciclului de viață în Industria 4.0, utilizând programul LCA deschis pentru a calcula impactul mediului produselor;
  4. Conceptul de universitate durabilă și student durabil.

Pe lângă sesiunile teoretice, au fost realizate mai multe vizite de studiu la companii precum AVIENT Colorants Poland, care se distinge prin automatizarea ridicată a procesului de producție și gradul semnificativ de responsabilitate socială, și DOZ DIRECT, unde am analizat procesele de distribuție și logistică caracterizate prin un nivel înalt de automatizare.

Pe baza cunoștințelor acumulate în timpul acestei prime sesiuni de instruire, cadrele didactice universitare au conturat următoarele acțiuni prioritare:

– Îmbunătățirea curriculei universitare prin includerea componentelor STEAM;

– Utilizarea de strategii de predare-învățare inovatoare orientate către atingerea obiectivelor de sustenabilitate;

– Integrarea temelor, proiectelor și aplicațiilor în cadrul programelor didactice, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor STEAM ale studenților;

– Colaborarea strânsă cu sectorul industrial pentru dezvoltarea competențelor STEAM ale studenților.

Universitatea noastră se angajează să continue colaborarea activă în cadrul acestui proiect și să împărtășească cunoștințele și experiența acumulate cu întreaga comunitate academică și cu partenerii din industrie. Avem încredere că aceste eforturi vor contribui semnificativ la dezvoltarea competențelor STEAM și la pregătirea studenților noștri pentru provocările complexe ale lumii contemporane.

Pentru a fi la curent cu toate activitățile noastre consultați pagina proiectului: https://skills4future.utm.md/

 

 

 

Distribuie acest articol