Seminarul ,,Evaluarea externă instituțională: realități și perspective” realizat în cadrul proiectului QFORTE

În data de 06 decembrie 2023, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educatie și Cercetare a organizat seminarul ,,Institutional external evaluation: realities and perspectives”, care a fost găzduit de Universitatea de Stat din Moldova. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Erasmus+ Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova / Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova- QFORTE, număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, constituit din mai multe universități partenere din RM și UE (Germania, Franța, Spania și Slovenia), ANACEC și Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Seminarul a avut loc în format hibrid, unde au fost prezenți 56 participanți în format fizic și 21 participanți în format online.

La eveniment au participat rectorul USM, Igor Șarov, secretarul general al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Nadejda Velișco, Președintele ANACEC, Andrei Chiciuc, prim-prorectora pentru activitatea didactică a USARB, Lidia Pădureac, prorectora pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, Valentina Prițcan, dar și reprezentanți ai universităților partenere în cadrul proiectului QFORTE.

În cadrul seminarului s-au abordat următoarele subiecte:

  • Avizul MEC asupra rezultatelor evaluării externe realizate de ARACIS și perspectivele de evaluare a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova;
  • Experiența evaluării instituționale realizate de ARACIS, opinia instituțiilor evaluate.
  • Experiența evaluării instituționale realizate de ARACIS, opinia experților în evaluare.
  • Experiența membrilor CEENQA în evaluarea instituțională – standarde și criterii de calitate (online).
  • Opiniile ENQA vs. metodologia de evaluare externă a calității aplicată de ANACEC.
  • Opinia instituțiilor evaluate și a experților evaluatori vs. procesul de evaluare externă desfășurat de ANACEC.
  • Propuneri de modificare a metodologiei de evaluare externă a calității aplicată de ANACEC.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți se numără printre instituțiile care au fost evaluate și acreditate de către ARACIS.

Ne bucuram de decizia luată în ședința Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) din data de 13.07.2023, de acreditare instituțională a USARB! Mulțumiri alese tuturor pentru implicare în exercițiul de evaluare externă și acreditare internațională a USARB!


Mai multe detalii despre proiectul QFORTE, găsiți pe site-ul oficial al proiectului: https://qforte.usm.md/  și  pe pagina USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

Distribuie acest articol