CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ „PROBLEME DE FILOLOGIE:

ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE“, EDIȚIA A 10-A

CONFERINȚĂ ANIVERSARĂ

În data de 8 decembrie 2023 a avut loc Conferința Științifică Internațională „Probleme de filologie: aspecte teoretice și practice“, ediția a 10-a, organizată de Catedra de filologie engleză și germană, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, la care au participat cu comunicări științifice invitați din 13 țări: Moldova, Franța, Republica Camerun, Senegal, Germania, Mongolia, România, Serbia, Grecia, Uzbekistan, Armenia, Rusia, Ucraina.

Sesiunea comunicărilor în plen a avut-o în calitate de moderator pe doamna Oxana CHIRA, conf. univ., dr. șefa Catedrei de filologie engleză și germană.

Mesajele de salut au fost rostite de către:

Natalia GAȘIȚOI, conf. univ., dr., Rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Valentina PRIȚCAN, conf. univ., dr., Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Lilia TRINCA, conf. univ., dr., Decana Facultății de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Peter BUSCHMANN, Ambasador adjunct al Ambasadei Republicii Federale Germane în Republica Moldova

Nina CORCINSCHI, conf. univ., dr. hab., Director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Universității de Stat din Moldova

Despre parcursul istoric al Conferinței științifice aniversare (2013-2023) a vorbit Ana POMELNICOVA, conf. univ., dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, care a scos în evidență creșterea potențialului științific, organizarea conferinței și responsabilitatea maximă.

Comunicările în sesiunea plenară au fost susținute de către:

Doina BUTIURCA, prof. univ., dr., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, România, Sursele neonimiei în lexicul medical al limbii române

Ludmila BRANIŞTE, conf. univ., dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, Predarea limbii române ca limbă străină – între modelul tradițional și noile direcții tehnologice

Ivana IVANIĆ, conf. univ., dr., Universitatea din Novi Sad, Serbia, Metode interactive și inovative în predarea limbii române în Serbia

Gina NIMIGEAN, lect. univ., dr., Universitatea „Makedonía”, Thessaloniki, Grecia, Spiritul limbii: „Nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră”…

Conferința Științifică Internațională „Probleme de filologie: aspecte teoretice și practice“, a continuat în Lucrări pe secțiuni și în workshop organizat de pentru studenți:

Secțiunea/ Sektion/ Session 1 Lexicologie și civilizație germană/ Lexikologie und Landeskunde/ Lexicology and German civilization

Secțiunea/ Sektion/ Session 2 Noi abordări metodice în predarea limbii germane/ Neue didaktische Ansätze im Deutschunterricht/ New approaches to teaching German

Secțiunea/ Sektion/ Session 3 Lingvistica și didactica limbii engleze/ Sprachwissenschaft und Didaktik der englischen Sprache/ Linguistics and English language teaching

Secțiunea/ Sektion/ Session 4 Perspective clasice și moderne în studiul limbii și literaturii/ Klassische und moderne Perspektiven in der Sprach- und Literaturforschung/ Classical and modern perspectives on language and literature

Secțiunea/ Sektion/ Session 5 Studiul limbii: abordări transdisciplinare/ Sprachforschung: transdisziplinäre Konzepte/ Language study: transdisciplinary approaches

Secțiunea/ Sektion/ Session 6 Perspective clasice și moderne în studiul limbilor slave/ Klassische und moderne Perspektiven in der Forschung slawischer Sprachen/ Classical and modern perspectives on Slavic languages

Secțiunea/ Sektion/ Session 7 Educație interculturală/ Interkulturelle Erziehung/ Intercultural Education

Secțiunea/ Sektion/ Session 8 Transferul românei ca limbă străină: dinamici interne/ Der Transfer von Rumänisch als Fremdsprache: interne Dynamik/ The transfer of Romanian as a foreign language: internal dynamics

Fotografiile secțiunilor aici

 

Mario RADERMACHER, Lector al Serviciului de Schimb Academic German – DAAD în Republica Moldova și Götz ORTMANN, Secretar III, Secția cultură a Ambasadei Republicii Federale Germaniei în Republica Moldova au organizat un Workshop pentru studenții germaniști „Landeskunde und Europäische Integration durch Bildung”. Studenții au fost invitați la un dialog intercultural, au avut ocazia să-și dezvolte abilitățile lingvistice cu profesori nativi și au primit cadouri – cărți din partea Ambasadei Republicii Federale Germaniei în Republica Moldova.

Exprimăm sincera recunoștință Comitetului științific, Comitetului de organizare, participanților, administrației USARB și tuturor care au fost alături de Catedra de filologie engleză și germană, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălti (a se vedea Programul aici)

 

Distribuie acest articol