Al treilea atelier de formare din cadrul proiectului REFLECT

În perioada 30-31 ianuarie 2024, echipa de implementare a proiectului REFLECT din USARB  a participat la cel de-al treilea atelier de formare din cadrul proiectului REFLECT Faza II – „Învățare de calitate prin intermediul sistemului de la egal-la-egal în Republica Moldova”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul programului-cadru al Agenției Elvețiene de Cooperare și Dezvoltare, „Promovarea educației civice active” (FACE) în Moldova, implementat în cooperare cu Ministrul Educației și Cercetării, Consiliul Europei și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova.

Activitatea de formare a fost facilitată de experți de la Universitatea Pedagogică din Zurich, Elveția: dr. Corinna Borer, prof., dr. Wiltrud Weidinger și dr. Rolf Gollob.

Evenimentul a debutat cu expunerea detaliată a activităților desfășurate de cinci universități din Republica Moldova, membre a consorțiului de proiect. Sumarul activităților realizate pe parcursl semestrului de toamnă de echipa USARB a fost prezentat participanților de  către doamna dr., conf. univ. Viorica Cebotaroș.

Atelierele de formare au inclus o serie de activități interactive, bazate pe observare și consolidare a competenței de a oferi feedback inteligent și constuctiv. Participanții au prezentat sugestii concrete, privind integrarea elementelor REFLECT în curricula universitară, la nivelul modulelor, structurii și formei acestora. Echipa USARB a proiectat palnul de implementare a elementelor REFLECT în cadrul mai multor unități de curs.

Cultura feedback-ul constructiv și reflecția continuă asupra procesului de predare/învățare/evaluare este o competență ce poate și trebuie să fie dezvoltată pentru facilitarea educației de calitate, cu focalizare pe nevoile și provocările actuale ale sistemului educațional.

Proiectul este implementat de consorțiul constituit din cinci instituții de învățământ superior din Republica Moldova (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat din Moldova) cu asistența Universității Pedagogice din Zurich, Elveția și a Agenției Elvețiene de Cooperare și Dezvoltare. 

 

Distribuie acest articol