Vizită de studii la Universitatea din Ljubljana în cadrul proiectului QFORTE

Facultatea de Științe sociale a Universității din Ljubljana, Slovenia, a găzduit vizita de studii a consorțiului proiectului QFORTE la CEENQA – Rețeaua Europei Centrale și de Est a Agențiilor de asigurare a calității în învățământul superior.

Evenimentul a avut loc în perioada 23-27 ianuarie 2024, cu participarea echipelor de implementare a proiectului QFORTE – Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova (Ref. nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de membrii echipei de proiect:

Grupul de lucru 1 (UQA1):

  • Lidia PĂDUREAC, prim-prorectoră pentru activitatea didactică, Președinte a Consiliului calității, USARB;
  • Valentina PRIȚCAN, prorectoră pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, , conf. univ., coordonator instituțional al proiectului;

Grupul de lucru 2 (UQA2):

  • Victoria POSTOLACHE, președinte al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului.
  • Svetlana STANȚIERU, Șefa Centruului de activitate didactică.

Reprezentanți universităților din Republica Moldova, implicate în implementarea proeictului QFORTE, au realizat prezentări referitor la urmăririile planificate a asigurării calității după acreditarea instituțională. Au fost prezentate și analizate lecțiile învățate prin interediul discuților dirijate.

Experiențe inedite, însoțite de transfer de bune practici au fost elucidate de reprezentanții universităților din UE, care au realizat prezentări și au facilitat discuții în cadrul sesiunilor:

  • suport pentru asigurarea calității instituționale – Universitatea din Ljubljana;
  • suport pentru asigurarea calității instituționale – Universitatea din Maribor;
  • suport pentru asigurarea calității instituționale – Universitatea din Primorska;
  • suport pentru asigurarea calității instituționale – Universitatea din Nova Gorica;
  • suport pentru asigurarea calității instituționale – Universitatea din Münster.

Au fost organizate trei atelier inedite, care au faclitat consolidarea competențelor universitarilor în domeniul asigurării calității.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți se numără printre instituțiile care au fost evaluate și acreditate de către ARACIS cu suportul proiectului QFORTE.

Mai multe detalii despre proiectul QFORTE, găsiți pe site-ul oficial al proiectului: https://qforte.usm.md/  și pe pagina USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

Distribuie acest articol