UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

EPISCOPIA DE BĂLȚI A MITROPOLIEI BASARABIEI

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

CATEDRA DE ȘTIINȚE SOCIOUMANE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ din cadrul USARB

organizează

Concursul regional la ISTORIA ROMÂNILOR, ediția a III-a, cu genericul

„UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA: VALORI, SPIRITUALITATE ȘI EDUCAȚIE”

Concursul este adresat elevilor din liceu (clasele a IX-XII) și studenților interesați de Istorie care își fac studiile (sau locuiesc) în municipiul Bălți și raioanele Briceni, Râșcani, Glodeni, Sângerei, Dondușeni, Soroca, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Ocnița.

Obiectivele concursului: promovarea valorilor naționale; aprecierea contribuției predecesorilor în perpetuarea istoriei; consolidarea și dezvoltarea interesului pentru istoria românilor; valorificarea abilităţilor elevilor și studenților pasionaţi de istorie.

Concursul se organizează on-line. Participanții vor transmite o lucrare care va include două părți componente: a) analiza importanței valorilor, spiritualității și educației în procesul de integrare plenară a Basarabiei în cadrul României după 1918 (până la 4000 caractere cu tot cu spații); b) elaborarea și rezolvarea unei relații de cauzalitate/interdependență referitoare la tema „Unirea Basarabiei cu România: valori, spiritualitate și educație”  (până la 3000 caractere cu tot cu spații). La sfârșitul lucrării va fi indicată bibliografia utilizată. (Norme de redactare: document word, font Times New Roman, cu spaţiere la un rând şi jumătate.) IMPORTANT: Lucrarea va fi anticipată de o informație succintă: Nume, Prenume, localitatea de baștină, instituția de învățământ, clasa / anul de studii, adresa de e-mail, numărul de telefon, Numele Prenumele profesorului de istorie care ghidează elevul.

 Concursul se va desfășura în următoarele etape:

  1. Lucrarea se depune electronic în perioada 09-16 martie 2024, ora 24:00, la adresa de email: istoriaromanilorconcurs@usarb.md

Se va aprecia:

  1. originalitatea conținutului;
  2. competențele de analiză și sinteză a evenimentelor, faptelor, proceselor istorice;
  3. concluziile argumentate.
  4. La data de 22 martie 2024 vor fi anunțate rezultatele pentru prima etapă a Concursului. Juriul va selecta cele mai bune 20 lucrări. Autorii acestor lucrări vor fi anunțați că au devenit Laureați ai Concursului și vor participa la etapa finală a Concursului: interviul (on-line) care va conține 1/2 întrebări generale referitoare la unirea Basarabiei cu România din anul 1918.
  5. La data de 25 martie 2024, ora 14.00 Laureații Concursului vor fi invitați în videoconferință (aplicația Google meet – link-ul de participare va fi transmis pe adresa de e-mail a concursanților). Juriul urmează să acorde 6 premii și 6 mențiuni.

Premiile constau în: tablete educaţionale, premii băneşti şi seturi de cărți.

  1. Toți participanții vor primi pe adresa de e-mail Diplome de participare; laureații – Diplome de performanță; câștigătorii – premii și Diplome de excelență.

Câștigătorii concursului urmează să fie premiați de către PS Antonie, Episcopul de Bălţi, Mitropolia Basarabiei, în data de 27 martie 2024, ora 12.00 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Biblioteca Științifică, sala de lectură nr. 1.

Pentru detalii: tel.: 023152380; 023152344

Distribuie acest articol