Lansarea proiectului T4GREEN la Universitatea Pedagogică de Stat din Armenia

Universitatea Pedagogică de Stat din Armenia a găzduit reuniunea de lansare a proiectului ,,Transformarea educației cadrelor didactice pentru tranziția verde și digitală în Armenia și Moldova” (T4GREEN), din cadrul programului european Erasmus+, finanțat de Uniunea Europeană. Evenimentul a avut loc în perioada 19-20 februarie 2024.

Proiectul va fi implementat în următorii 3 ani și va fi coordonat de Universitatea Pedagogică de Stat din Armenia, cu participarea a 13 universități și organizații din Armenia, Moldova, Republica Cehă, Spania, Portugalia.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Viorica Cebotaroș, dr., conf. univ. Trei domenii principale vor fi expuse transformării și revizuirii, inclusiv limbi străine, pedagogie specială și incluziune, abordările programului în domeniile Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică (STEM). Rezultatele așteptate reprezintă un plan pentagonal revizuit pentru programele de licență și masterat, precum și două programe de credite pe termen scurt bazate pe criterii moderne.

Printre obiectivele cheie ale proiectului se numără dezvoltarea capacităților lucrătorilor la nivel național, instituțional și administrativ, factorilor de decizie, cercetătorilor și profesorilor, permițând transformarea și revizuirea politicilor și programelor dedicate formării profesorilor pentru implementarea obiectivelor, care se adresează învățământului general și superior pentru a susține educația verde și digitală.

Proiectul T4GREEN este important și din perspectiva transformării conținutului învățământului superior, adică a conceptului, acesta trebuie să devină competitiv, recunoscut la nivel internațional. În axa reformelor, învățământul superior are o importanță esențială, astfel că documentul conceptual privind formarea profesorilor, care se preconizează a fi elaborate în proiect, trebuie să devină un document de referință în Armenia, Moldova și în străinătate.

Managerul proiectului, vicerectorul Universității Pedagogice de Stat din Armenia pentru managementul resurselor umane și cooperare internațională, Marianna Harutyunyan, a prezentat scopul și obiectivele proiectului T4GREEN. S-a menționat că scopul proiectului T4GREEN este de a reforma educația profesorilor în Armenia și Moldova, oferind o oportunitate de a facilita tranziția de la programe și metode de predare convenționale la cele orientate spre viitor și la implementarea obiectivelor naționale pentru educația generală, pentru asistarea în tranziția către educația verde și digitală. S-a remarcat că cinci universități din Armenia și Moldova vor introduce 2 programe de credite generale de predare pe termen scurt (disponibile și nou dezvoltate) pentru tranziția la educația verde și digitală, bazate pe standardele STEM, predarea limbilor străine și educația specială și incluzivă. Concepția Națională pentru Formarea Profesorilor 2027-2035 va fi dezvoltată pentru a promova tranziția de la programe și metode educaționale tradiționale la cele verzi și digitale, orientate spre viitor.

Partea plenară a lansării proiectului a fost urmată de o discuție de grup intitulată „Oportunități și provocări pentru formarea profesorilor în secolul 21”. Participanții au abordat importanța și provocările profesiei didactice, au vorbit despre avantajele și dezavantajele tehnologiilor digitale în educație. În cadrul discuției au fost identificate și metodele de depășire a provocărilor.

Prima zi de lansare a proiectului T4GREEN s-a încheiat cu un concert care a fost găzduit de Facultatea de cultură a Universității Pedagogice de Stat din Armenia.

În cadrul întâlnirii au fost discutate specificul înființării grupurilor de lucru, repartizarea sarcinilor și planificarea implementării proiectului, în special acțiunile și termenele limită pentru primul an.

Universitățile din Armenia și Moldova vor efectua în curând o evaluare a nevoilor de formare a cadrelor didactice și vor elabora, de asemenea, proiectul concepțiilor naționale pentru formarea profesorilor.

 

Distribuie acest articol