Lansarea proiectului NEEDEDU4.0 la Universitatea Tehnică a Moldovei

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a găzduit reuniunea de lansare a proiectului “Enhancing Mechanical Engineering Education in Moldova for Industry 4.0 (NEEDEDU4.0) „Îmbunătățirea Educației în Inginerie Mecanică în Moldova pentru Industria 4.0” (NEEDEDU4.0), nr. ref. 101128623, din cadrul programului Erasmus+, finanțat de Uniunea Europeană.

Evenimentul a avut loc în perioada 13-14 februarie 2024. Proiectul NEEDEDU4.0 va transforma educația în ingineria mecanică din Republica Moldova, va accelera tranziția educației superioare către Industria 4.0, îmbunătățind angajabilitatea absolvenților și contribuind la atingerea acquis-ului Uniunii Europene privind tranziția verde și neutralitatea climatică.

Un consorțiu solid de universități, companii și organizații guvernamentale din Moldova, Germania și România va implementa proiectul NEEDEDU 4.0. Universitatea Tehnică a Moldovei va coordona proiectul, în colaborare cu parteneri de prestigiu din Republica Moldova, dar și din Europa:

 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul;
 • RWTH Aachen University;
 • Universitatea Transilvania din Brașov;
 • Dräxlmaier Grup, Germania, una dintre cele mai importante companii internaționale cunoscuta în întreaga lume ca  furnizor de sisteme complexe de cablaje, componente electrice și electronice.

De asemenea, în cadrul proiectului NEEDEDU 4.0 consorțiul va beneficia de susținerea partenerilor asociați:

 • ICS DRA Dräxlmaier Automotive SRL, Moldova;
 • Ministerul Educației și Cercetării;
 • Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație;
 • Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Fiecare partener va contribui cu expertiza sa specifică la implementarea cu succes a proiectului.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către:

 • Natalia GAȘIȚOI, Rector;
 • Valentina PRIȚCAN, prorectoră pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, , conf. univ.;
 • Vitalie BEȘLIU, șef al Catedrei de științe fizice și inginerești;
 • Alexandr OJEGOV, dr., conf. univ., Catedra de științe fizice și inginerești.

Scopul principal al proiectului NEEDEDU 4.0 rezidă în consolidarea și dezvoltarea capacității resurselor umane și a laboratoarelor virtuale, orientându-se spre îmbunătățirea standardelor educaționale și a programelor de studiu în domeniul ingineriei mecanice.

Obiectivele specifice ale proiectului NEEDEDU 4.0 includ:

 • Dezvoltarea și implementarea unui nou program de master inter-universitar în ingineria mecanică, cu accent special pe Industria 4.0;
 • Consolidarea capacităților didactice ale cadrelor universitare prin programul „Teach-the-Teacher”;
 • Dezvoltarea de laboratoare virtuale moderne pentru a facilita învățarea interactivă și experimentală;
 • Adaptarea programelor de studii la standardele europene și la nevoile industriei 4.0.

Impactul proiectului. Proiectul NEEDEDU4.0 va avea un impact semnificativ asupra studenților, universităților și industriei din Moldova:

 • Studenții vor dobândi competențe și cunoștințe avansate relevante pentru Industria 4.0;
 • Universitățile își vor consolida capacitățile didactice și de cercetare;
 • Industria va beneficia de o forță de muncă calificată și adaptată la nevoile moderne.

Prin această inițiativă importantă, UTM, USARB și USC își consolidează poziția în rândul instituțiilor educaționale, contribuind la modernizarea educației în ingineria mecanică din Moldova și la pregătirea studenților pentru o carieră de succes în industria 4.0.

În acest scop, proiectul se va desfășura pe o perioadă de 3 ani (1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026), fiind coordonat de prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, șefa Centrului Erasmus+, UTM. Coordonator instituțional (USARB) al proiectului NEEDEDU 4.0 este Valentina PRIȚCAN, prorectoră pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. univ.

 

Distribuie acest articol