Vizită de studiu la Universitatea din Leipzig în cadrul proiectului QFORTE

Universitatea din Leipzig, Germania, a găzduit vizita de studiu a consorțiului de implementare a proiectului QFORTE – Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova (Ref. nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, din cadrul programului european Erasmus+, finanțat de Comisia Europeană. Evenimentul a avut loc în perioada 4-6 martie 2024, cu genericul „International Institutional Accreditation and Sustainable Development of Higher Education Institutions”.

Vizita de studiu a fost organizată și coordonată de doamnele dr. Victoria Reinhardt și dr. Alina Tofan, Universitatea din Leipzig, Germania.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către:

 • Svetlana Stanțieru, șefa Centrului de activitate didactică;
 • Valeria Borș, șefa Centrului de formareprofesională continuă;
 • Corina Nichitcin, șefa Departamentului de management al calităţii;
 • Vitalia Digolean, metodist, Departamentul de Relații Internaționale;
 • Lucia Balanici, președinte al Comisiei de evaluare și asigurare a calității, Facultatea de Litere;
 • Victoria Postolache, președinte al Comisiei de evaluare și asigurare a calității, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului;
 • Angela Bejan, președinte al Comisiei de evaluare și asigurare a calității, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte;
 • Mariana Spatari, președinte al Comisiei de evaluare și asigurare a calității, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

În cadrul întrunirii s-au discutat următoarele subiecte:

 • Rezultatele evaluării instituționale internaționale în cadrul Consorțiului la nivelul instituțiilor de Învățământ Superior;
 • Dezvoltare durabilă și internaționalizare la Universitatea din Leipzig;
 • Sistemul de management al calității al Universității din Leipzig: Dezvoltarea programului de studii ca parte integrantă a sistemului de management al calității;
 • Reflecție asupra procesului și a rezultatelor acreditării instituționale internaționale în Lituania. Impactul asupra sistemului de învățământ superior;
 • Reflecție asupra procesului și a rezultatelor acreditării instituționale internaționale în America Latină. Impactul asupra sistemului de învățământ superior;
 • Implicarea diasporei moldovenești în dezvoltarea durabilă a instituțiilor de învățământ superior din Moldova;
 • Expertiza dincolo de frontiere: foaie de parcurs pentru pilotarea centrului de Co-working al diasporei în sectorul învățământului superior din Moldova;
 • Bune practici de implicare a diasporei academice moldovenești în dezvoltarea instituțiilor de învățământ superior din Moldova.

A fost organizată o masă rotundă cu genericul „Lecții învățate pentru dezvoltarea sistemului de învățământ superior din Moldova”.

Pe parcursul vizitei de studiu participanții au explorat experiențele Universității din Leipzig în domeniul acreditării internaționale și instituționale, și-au diversificat cunoștințele referitor la dezvoltare durabilă și internaționalizare, au cunoscut cele mai recente evoluții în domeniul managementului calității instituțional și al dezvoltării programelor de studii, bazate pe expertiza externă și experiența Universității din Leipzig.

Obiectivul general al proiectului QFORTE rezidă în facilitarea integrării Republicii Moldova în SEÎS (Spațiul European de Învățământ Superior) / EHEA(European Higher Education Area) prin îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior.

Obiective specifice:

 • OB1: Promovarea și consolidarea culturii asigurării calității în Republica Moldova și constituirea unui consens național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare.
 • OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.
 • OB3: Îmbunătățirea managementului asigurării calității al instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova prin acreditare instituțională internațională.
 • OB4: Consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor de învățământ superior (IÎS) din Republica Moldova pentru implementarea eficientă a reformei asigurării calității.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți se numără printre instituțiile care au fost evaluate și acreditate de către ARACIS, cu suportul proiectului QFORTE. Coordonatorul instituțional al proiectului QFORTE este Valentina PRIȚCAN, prorectoră pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. univ.

Mai multe detalii despre proiectul QFORTE, găsiți pe site-ul oficial al proiectului: https://qforte.usm.md/  și pe pagina USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

 

 

 

Distribuie acest articol