Muzică, haz și voie bună la Festivalul activităților extracurriculare la matematică ,,Matematica cu plăcere”, ediția a III-a.

Activitatea a avut loc în data de 15 martie 2024 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Atmosfera a fost încinsă de următoarele echipe:

  • T. ˮ B. P. Hașdeuˮ, mentor al echipei de elevi Diana MARIN
  • T. ˮ M. Eminescuˮ, mentor al echipei de elevi Nicoleta GORDILĂ
  • T. Republican ˮ Ion Creangăˮ, mentor al echipei de elevi Ana BEREGA
  • T. ˮ V. Maiakovschiˮ, mentor al echipei de elevi Galina BUCĂTARU
  • T. PRIVAT ˮ Orizontˮ, mentor al echipei de elevi Veronica GUȘAN
  • T. ˮ G. COȘBUCˮ, mentor al echipei de elevi Nelea RUSU

Cu un cuvânt de salut și de încurajare au intervenit:

Liubov ZASTÎNCEANU , dr. conf. univ., coordonatorul evenimentului

Ina CIOBANU, dr., conf.univ., decana Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, USARB

Tatiana ȘUIU, specialist principal la matematică și informatică, Direcția de Învățământ, Tineret și Sport, Bălți

Anatol MORARU, directorul Colegiului Pedagogic ˮ Ion Creangăˮ din cadrul USARB

Coordonatorii activității:

Colegiul Pedagogic ˮ Ion Creangăˮ din cadrul USARB, mentor al echipei de elevi Liubov ZASTÎNCEANU;

studenții specialității Matematica și Informatica, anul 3, studii cu frecvență

Problema motivării elevilor de a studia matematica, de a înțelege esența noțiunilor matematice, de a descoperi frumusețea în matematică, rămâne a fi una actuală deja de câteva decenii și constituie o problemă de interes pentru practicieni și pentru cercetătorii științifici atât din Republica Moldova, cât și din străinătate.

O soluție a problemei de motivare și încurajare a elevilor pentru studiul matematicii, bine cunoscută, dar puțin valorificată în ultimul timp, o reprezintă activitatea extracurriculară a elevilor, cu o multitudine variată de posibilități de organizare a acesteia.

Activitățile extracurriculare pot aduce o contribuție importantă la dezvoltarea competențelor matematice, a gândirii critice, a imaginației elevilor, a competențelor de abstractizare, de generalizare, de modelare, de planificare strategică, a competențelor de leadership și de lucru în echipă.

 

Distribuie acest articol